Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

C&L-luettelon tietokanta

C&L-luettelon tietokanta

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatuja luokitus- ja merkintätietoja ilmoitetuista ja rekisteröidyistä aineista. Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon. Tietokantaa päivitetään säännöllisesti uusin ja ajantasaistetuin ilmoituksin. Päivitettyjä ilmoituksia ei kuitenkaan voida merkitä nimenomaisesti, koska samalla tavalla luokitellut ilmoitukset kootaan yhteen näyttämistä varten.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta johdetut luokitukset on myös merkitty vastaavasti. Lisätietoja näistä aineista saa rekisteröityjen aineiden tietokannasta.

Huomaa, että jotkin tiedot luokitusten ja merkintöjen luettelosta voivat kuulua kolmansille osapuolille. Siksi kyseisten tietojen käyttö saattaa edellyttää ennakkolupaa kolmantena osapuolena olevilta haltijoilta. Tutustu oikeudelliseen huomautukseen saadaksesi isätietoja.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 16 September 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
lead diazide
lead azide
236-542-1 13424-46-9 082-003-00-7 View details
lead diazide
lead azide [≥ 20 % phlegmatiser]
236-542-1 13424-46-9 082-003-01-4 View details
lead chromate
231-846-0 7758-97-6 082-004-00-2 View details
lead di(acetate)
206-104-4 301-04-2 082-005-00-8 View details
trilead bis(orthophosphate)
231-205-5 7446-27-7 082-006-00-3 View details
lead acetate, basic
215-630-3 1335-32-6 082-007-00-9 View details
lead(II) methanesulphonate
401-750-5 17570-76-2 082-008-00-4 View details
lead sulfochromate yellow
C.I. Pigment Yellow 34
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]
215-693-7 1344-37-2 082-009-00-X View details
lead chromate molybdate sulfate red
C.I. Pigment Red 104
[This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]
235-759-9 12656-85-8 082-010-00-5 View details
lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 082-011-00-0 View details
barium calcium cesium lead samarium strontium bromide chloride fluoride iodide europium doped
431-780-4 199876-46-5 082-012-00-6 View details
lead powder; [particle diameter < 1 mm] 231-100-4 7439-92-1 082-013-00-1 View details
lead massive: [particle diameter ≥ 1 mm] 231-100-4 7439-92-1 082-014-00-7 View details
uranium
231-170-6 7440-61-1 092-001-00-8 View details
uranium compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex
092-002-00-3 View details
methane
200-812-7 74-82-8 601-001-00-4 View details
ethane
200-814-8 74-84-0 601-002-00-X View details
propane
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5 View details
and isobutane
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0 View details
butane
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0 View details
isobutane (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
200-857-2 75-28-5 601-004-01-8 View details
butane (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
203-448-7 106-97-8 601-004-01-8 View details
2,2-dimethylpropane
neopentane
207-343-7 463-82-1 601-005-00-6 View details
pentane
203-692-4 109-66-0 601-006-00-1 View details
2,3-dimethylbutane
201-193-6 79-29-8 601-007-00-7 View details
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 601-007-00-7 View details
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 601-007-00-7 View details
hexane (containing < 5 % n-hexane (203-777-6))
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 601-007-00-7 View details
2,3-dimethylpentane
209-280-0 565-59-3 601-008-00-2 View details
2,2-dimethylpentane
209-680-5 590-35-2 601-008-00-2 View details
2-methylhexane
209-730-6 591-76-4 601-008-00-2 View details
3-ethylpentane
210-529-0 617-78-7 601-008-00-2 View details
isoheptane
250-610-8 31394-54-4 601-008-00-2 View details
3,3-dimethylpentane
209-230-8 562-49-2 601-008-00-2 View details
2,4-dimethylpentane
203-548-0 108-08-7 601-008-00-2 View details
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 601-008-00-2 View details
3-methylhexane
209-643-3 589-34-4 601-008-00-2 View details
heptane
n-heptane
205-563-8 142-82-5 601-008-00-2 View details
2,5-dimethylhexane
209-745-8 592-13-2 601-009-00-8 View details
2-methylheptane
209-747-9 592-27-8 601-009-00-8 View details
3-ethyl-2-methylpentane
210-187-2 609-26-7 601-009-00-8 View details
2,2-dimethylhexane
209-689-4 590-73-8 601-009-00-8 View details
2,2,3-trimethylpentane
209-266-4 564-02-3 601-009-00-8 View details
3-ethylhexane
210-621-0 619-99-8 601-009-00-8 View details
octane
n-octane
203-892-1 111-65-9 601-009-00-8 View details
2,3-dimethylhexane
209-547-1 584-94-1 601-009-00-8 View details
3,3-dimethylhexane
209-243-9 563-16-6 601-009-00-8 View details
isooctane
247-861-0 26635-64-3 601-009-00-8 View details
3-ethyl-3-methylpentane
213-923-0 1067-08-9 601-009-00-8 View details
2,2,3,3-tetramethylbutane
209-855-6 594-82-1 601-009-00-8 View details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2