Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Täältä löydät tietoa biosidivalmisteista, jotka on hyväksytty EU:n/ETA:n markkinoille biosidivalmistedirektiivin (direktiivi 98/8/EY) tai biosidivalmisteasetuksen (asetus (EU) N:o 528/2012) mukaisesti.

Kaikkien hyväksyttyjä tehoaineita sisältävien biosidivalmisteiden turvallisuus ja tehokkuus arvioidaan ennen kuin niitä voidaan myydä EU:ssa. Ennen vuotta 2000 markkinoilla jo olleiden valmisteiden myyntiä voidaan kuitenkin jatkaa sillä välin, kun viranomaiset arvioivat niiden sisältämiä tehoaineita.

Hakujen tekeminen

Biosidivalmisteita voi hakea seuraavien tietojen perusteella:

valmisteen kauppanimi

valmisteryhmä

valmisteeseen sisältyvä tehoaine (haku on mahdollista myös tehoaineilla, jotka ovat korvattavia aineita)

lupatiedot (esimerkiksi luvanhaltija tai luvan numero)

valmistetiedot, esimerkiksi käyttötiedot, kuten valmisteen kohdeorganismi ja käyttötapa, tai vaara- ja turvalausekkeet).

Valmistelupien tyypit

Saatavilla on tietoa kolmesta lupatyypistä:

Luvat yksinkertaistetusta lupamenettelystä: Näillä biosidivalmisteilla on suotuisampi profiili ympäristön sekä ihmisten ja eläinten terveyden kannalta, ja siksi niiden osalta noudatetaan yksinkertaistettua lupamenettelyä. Lupa julkaistaan yhdessä biosidivalmisteen markkinoille saattamista koskevien ilmoitusten kanssa.

Unionin luvat: Näitä biosidivalmisteita saa saattaa markkinoille koko EU:n/ETA:n alueella ja Sveitsissä.

Kansalliset luvat: Nämä biosidivalmisteet ovat sallittuja tietyissä EU:n jäsenvaltioissa. Lupa julkaistaan yhdessä siihen liittyvien vastavuoroisten tunnustusten kanssa muissa jäsenvaltioissa, joissa biosidivalmiste on hyväksytty markkinoille.

Tietojen esittäminen

Biosidivalmisteet esitetään lupien ryhminä eli valmisteryhminä, joissa vastavuoroiset tunnustamiset (kansallisten myyntilupien laajentaminen muille markkina-alueille) esitetään niitä koskevien lupien kanssa. Näin saat selville kaikki markkina-alueet, joilla tietty valmiste on saatettu markkinoille, sekä kaikki kauppanimet, joilla valmistetta markkinoidaan. Samassa biosidivalmisteen lupamenettelyssä hyväksytyillä valmisteilla on omat valmisteryhmänsä.

Ryhmäperiaatetta sovelletaan myös hauissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulostaulukossa näytetään valmisteryhmät, jotka sisältävät vähintään yhden hakukriteerit täyttävän luvan. Jos käytät hakuehtona esimerkiksi luvan tilaa ja etsit valmisteita, joille lupa on myönnetty, haku löytää kaikki valmisteryhmät, joissa vähintään yksi lupa on myönnetty.

Tulostaulukossa tiedot esitetään valmisteryhmittäin, ja tiedot yksittäisistä myyntiluvista ovat nähtävissä tietokoosteessa. Jokaisella valmisteella on oma tietokooste, jossa on tietoa sovellettavista kauppanimistä, asiakirjoista ja luvanhaltijoista kunkin valmisteluvan osalta, mukaan lukien valmisteen arviointihistoria. Tietokoosteeseen pääsee tulostaulukon silmäkuvakkeesta.

Biosidivalmisteiden vertailu

Voit vertailla enintään neljää valmistetta ja niiden ominaisuuksia, kuten tehoaineita, pitoisuuksia, käyttötietoja sekä vaara- ja turvalausekkeita.

Suurin osa vertailutoiminnon tiedoista on peräisin valmisteyhteenvedoista. Valmisteyhteenveto on saatavilla vain niille tuotteille, joille on myönnetty myyntilupa vuodesta 2016 alkaen. Ennen 1. tammikuuta 2016 julkaistuista valmisteyhteenvedoista on vertailutoiminnossa vain rajalliset tiedot: kauppanimet, markkina-alue, tehoaine (ilman pitoisuutta) ja valmisteryhmä.

Vie tulokset tiedostoon

Voit viedä biosidivalmistetta koskevat tulokset tiedostoon ECHAn verkkosivuston tukemissa tiedostomuodoissa (XLS, CSV ja XML). Viedyt tulokset järjestetään myyntilupakohtaisesti, eli jokainen myyntilupa esitetään omalla rivillään.

Viedyn tiedoston sarake "kohdeorganismi" on yhdistelmä kolmesta kentästä: yleisnimi, tieteellinen nimi ja kehitysvaihe, esimerkiksi: rotta (Rattus norvegicus) Aikuinen.

Huomaa, että teknisten rajoitusten vuoksi tällä hetkellä vain rajallinen määrä kumottuja ja vanhentuneita lupia voidaan näyttää. Niitä julkaistaan lisää vaiheittain.

Ladattava luettelo (ote R4BP2:sta)

Alla oleva ladattavissa oleva tiedosto sisältää direktiivin 98/8/EY (biosidivalmistedirektiivi) ja asetuksen (EU) N:o 528/2012 (biosisidivalmisteasetus) mukaiset valmisteluvat, jotka on tuotu R4BP2-tietojärjestelmästä 1. syyskuuta 2013.

Huomaa, että alla oleva ladattava luettelo perustuu tietoihin, jotka ovat olleet saatavilla R4BP2-järjestelmässä 1.9.2013 alkaen. Nämä tiedot eivät välttämättä ole täydellisiä tai täysin ajan tasalla.

Lataa XLS-tiedosto [XLS]

Last updated 29 helmikuuta 2024. Database contains 8218 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MecDEET Solution

MECDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise Gel

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION

PT02 icon PT02

Hydrogen peroxide

France

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL EUCALYPTUS LE GLOBE

Javel 2.6 eucalyptus pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL LE GLOBE

Javel 2.6 pro Oxena

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence pro Oxena

JAVEL DETERGENTE LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL CITRON LE GLOBE

Eau de Javel nettoyante 2.6% parfumé citron Bernard

Javel 2.6 citron pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence eucalyptus pro Oxena

JAVEL DETERGENTE EUCALYPTUS LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence citron pro Oxena

JAVEL DETERGENTE CITRON LE GLOBE

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EXTRAIT DE JAVEL LE GLOBE

JAVEL 9,6% DISTRICONCEPT

Javel 9.6 pro Oxena

Javel Gros Travaux Starco

SODICLEAN

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL NATURE 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 2L

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 5L

ECO+ - EAU DE JAVEL 2L

ECO+ - EAU DE JAVEL 5L

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 2,6% C.A. 5L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 2,6% DISTRICONCEPT

Javel 2.6 GP Oxena

JAVEL 2L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 2L SANS PARFUM TLJ

JAVEL 5L NON PARFUMEE LEADER PRICE

JAVEL 5L NON PARFUMEE TLJ

JAVEL 5L SANS PARFUM LEADER PRICE

JAVEL 5L SANS PARFUM TLJ

NETTO EAU DE JAVEL 5L

TOP BUDGET EAU JAVEL 5L

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 pin GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Javel 2.6 detergence pin pro Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

CLAIR - JAVEL PARFUMEE CITRON 2L

EAU DE JAVEL CITRON MARQUE REPERE 2L

EAU DE JAVEL PARFUM CITRON U BIDON 2 LITRES

Javel 2.6 citron GP Oxena

Producto no comercializado en España

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

APTA JAVEL DOSE 3X250ML

BERLINGOT JAVEL CONCENTREE SANS PARFUM 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL 4,8% C.A. NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML NON PARFUMEE TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE 3x250ML SANS PARFUM TLJ

BERLINGOTS JAVEL CONCENTREE NON PARFUMEE 3x250ML LEADER PRICE

EAU DE JAVEL NON PARFUMEE ECO+ 3X250ML

ECO+ - EAU DE JAVEL 3X250 ML

JAVEL 4,8% DISTRICONCEPT

JAVEL 4,8% OXENA

Javel 4.8 GP Oxena

MIC

NETTO JAVEL DOSE 3X250ML

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

EAU DE JAVEL CONCENTRE LE GLOBE

Javel 12.5 pro Oxena

SODICLEAN PREMIUM

SODICLEAN SODIF

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Active chlorine released from sodium hypochlorite

Czech Republic

France

Hungary

Luxembourg

Poland

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: