Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Liite III - luettelo

Liite III - luettelo

ECHA kokosi luettelon aineista, jotka todennäköisesti vastaavat REACH-asetuksen liitteen III kriteerejä. Tarkoituksena on avustaa rekisteröijiä määrittämään, vaaditaanko kevennettyjä vähimmäistietovaatimuksia vai täydellisiä liitteen VII mukaisia tietoja.

Luettelo laadittiin käyttämällä kokeellisia tietoja sisältäviä julkisia tietokantoja sekä käyttämällä (Q)SAR-mallin tuloksia. Merkkejä vaarallisista toksikologisista tai ekotoksikologisista ominaisuuksista ja käyttöä koskevia tietoja sekä muuta saatavilla olevaa tärkeää tietoa on verrattava liitteen III kriteereihin.

Aineen puuttuminen luettelosta ei välttämättä tarkoita sitä, etteivät liitteen III mukaiset kriteerit täyty. Jos aine mainintaan luettelossa, rekisteröijä voi kuitenkin - perustelluissa tapauksissa - hyötyä kevennetyistä tietovaatimuksista.

On huomattava, että luettelo ei ole luokitteluväline, vaan siinä annetaan ainoastaan tietoja mahdollisista haitoista. Jos esimerkiksi jostakin aineesta ilmoitetaan, että sen "epäillään vaurioittavan perimää", se ei tarkoita, että ECHA luokittelee aineen perimää vaurioittavaksi. Kaikki todisteet on huomioitava, ennen kuin luokittelutarpeesta voidaan päättää.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 toukokuuta 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
256-281-7
46817-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
226-893-9
5536-17-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-597-9
62563-80-8
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
268-578-9
68129-81-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
238-783-8
14729-29-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-743-3
53751-40-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
222-568-0
3535-37-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-969-2
2024-83-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-541-7
41764-74-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
204-373-2
120-14-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
266-435-5
66644-81-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-568-3
33538-71-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
256-723-9
50700-72-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-180-8
6159-55-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-690-5
17692-71-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-466-8
121-34-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
218-894-8
2275-23-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
242-174-2
18296-44-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
219-394-2
2430-27-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-675-8
77372-61-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
221-857-9
3258-51-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
224-033-7
4171-13-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-896-6
2001-95-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
614-380-6
68222-59-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-831-6
33105-81-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-767-3
1009-14-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-864-8
38291-82-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
218-212-9
2082-59-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-603-4
10264-18-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-974-0
626-97-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-630-6
52061-73-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-143-2
512-48-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
658-047-3
124832-26-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-676-3
851207-88-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-888-3
545-46-0
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-352-1
638-95-9
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-253-4
4547-24-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-031-1
18449-41-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-307-7
464-92-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-608-6
21835-55-2
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
233-017-9
10021-57-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-325-6
2415-43-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
245-360-1
22976-80-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
221-268-7
3051-84-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-196-3
10061-10-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
221-852-1
3256-24-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-297-3
14259-58-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-566-3
25137-84-2
Suspected carcinogen
Details
600-967-4
110483-43-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
259-257-4
54618-06-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-345-4
19817-91-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
238-704-7
14656-80-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-121-4
133-89-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-409-6
58-98-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-558-7
63-39-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-347-5
19817-92-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-408-0
58-97-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
201-538-0
84-53-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
256-581-8
50408-20-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
217-131-6
1748-04-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
223-881-5
4105-38-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
200-407-5
58-96-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-720-7
69-93-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
298-531-8
93805-48-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
200-123-1
51-79-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
602-904-6
122886-55-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
606-180-2
189516-56-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-969-9
182515-23-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
606-109-5
187333-36-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-528-8
146548-79-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-529-3
146548-80-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-947-6
154355-76-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
603-736-6
133336-92-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-042-7
42609-52-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-940-8
154099-21-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-198-5
810678-92-3
Suspected toxic for reproduction
Details
604-056-2
138049-27-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
610-108-5
43136-14-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
606-422-7
200263-12-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
601-104-4
111578-32-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
615-302-3
7153-86-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-171-5
513-80-4
Suspected toxic for reproduction
Details
252-130-4
34661-75-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
231-170-6
7440-61-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
200-631-3
66-75-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
200-621-9
66-22-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
605-980-9
182824-33-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
617-481-3
83657-17-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-976-0
54105-66-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
256-805-4
50854-94-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
229-806-2
6742-54-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
230-761-6
7307-55-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
255-717-3
42231-40-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-558-4
16493-35-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
257-323-7
51622-03-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
308-766-0
98283-67-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-278-1
94107-44-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-973-9
20690-61-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
217-051-1
1731-81-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-593-5
37673-24-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-356-8
27236-80-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
278-821-0
78020-32-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
299-087-8
93843-09-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
215-583-9
1333-28-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
249-202-2
28761-27-5
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
215-656-5
1337-83-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
254-399-3
39282-36-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-092-3
30207-98-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-215-5
2082-77-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-115-9
93920-30-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
609-902-4
41241-58-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-194-9
18993-09-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-573-7
38717-66-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
230-297-4
7018-92-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
231-330-5
7493-59-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
274-379-8
70198-24-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
247-792-6
26547-09-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
224-263-8
4272-02-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
235-848-2
13006-29-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-028-2
78980-33-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
212-135-4
765-04-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
925-719-5
17312-76-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
611-440-3
5698-48-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
615-254-3
71138-64-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-989-9
52517-67-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-150-9
927-49-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-837-4
23708-56-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-371-2
33083-83-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
253-529-6
37493-70-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
238-474-8
14476-37-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-700-1
2216-87-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-937-5
112-12-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-722-6
1653-30-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-084-3
34398-01-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-486-3
822-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
206-196-6
307-24-4
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
206-574-0
355-03-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
206-213-7
308-24-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
206-777-4
374-60-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
281-374-4
83929-80-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
261-722-1
59376-58-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
265-008-0
64677-48-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
265-007-5
64677-46-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-416-1
16356-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
203-974-7
112-46-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-586-3
143-14-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
305-721-7
95008-94-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-202-4
58296-81-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
305-722-2
95008-95-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
255-024-6
40657-56-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
234-071-6
10522-37-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
270-905-5
68480-27-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-141-0
22629-48-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
253-569-4
37617-03-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-564-6
2463-77-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
220-471-8
2777-65-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
277-058-0
72928-24-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-944-3
112-19-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-413-9
53179-04-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
268-321-0
68052-42-6
Suspected toxic for reproduction
Details
252-924-0
36219-73-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
203-971-0
112-43-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
218-825-1
2243-98-3
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
212-483-7
821-95-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-023-4
94088-25-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
255-961-0
42832-47-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
252-515-7
35329-42-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
603-535-3
1319-33-1
Suspected toxic for reproduction
Details
215-668-0
1339-63-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-771-0
1404-88-2
Suspected persistent in the environment
Details
603-895-1
13512-31-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-558-2
30948-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
200-460-4
60-18-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
232-375-3
8011-61-8
Suspected persistent in the environment
Details
215-779-4
1405-53-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
215-781-5
1405-54-5
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
264-132-2
63409-12-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
616-119-1
74610-55-2
Suspected carcinogen
Details
215-754-8
1401-69-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-254-9
4268-36-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
617-027-4
8024-37-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-918-5
547-25-1
Suspected skin sensitiser
Details
200-356-9
57-94-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
231-510-3
7601-55-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-249-9
518-26-3
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
300-755-9
93963-15-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-516-7
477-58-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-655-5
123-82-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
622-084-3
71441-28-6
Suspected toxic for reproduction
Details
232-650-8
9002-07-7
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
607-831-3
-
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
230-389-4
7085-55-4
Suspected carcinogen
Details
208-530-6
532-24-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-384-2
120-29-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
216-140-2
1508-75-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-465-3
529-64-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
211-281-6
637-23-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-662-4
537-26-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-770-0
53783-83-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-770-8
22089-22-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1