Skip to Content
Skip to Content

Seadusandlus

REACH-määruse eesmärk on parandada inimtervise ja keskkonna kaitset kemikaalide võimalike riskide eest.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-määrusega tagatakse, et Euroopa Liidu töötajaid ja tarbijaid teavitatakse selgelt kemikaalidega seotud ohtudest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise abil.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Biotsiidimääruse eesmärk on parandada ELi biotsiidituru toimimist, tagades samal ajal inimeste ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Teabel põhineva nõusoleku määrus (PIC-määrus) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ning sellega on kehtestatud kohustused ettevõtetele, kes tahavad neid EList väljapoole eksportida.

Categories Display


Route: .live1