Skip to Content
Skip to Content

Biotsiidis sisalduvad toimeained

Biotsiidis sisalduvad toimeained

Loend sisaldab neid toimeaineid, mis on  direktiivi 98/8/EÜ (biotsiididirektiiv) ja määruse (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus) kohaselt heaks kiidetud. Iga aine kohta on lühikokkuvõte ja lingid hindamisaruandele ning lisaandmetele.
 
Kui biotsiidis sisalduvad toimeained on heaks kiidetud, peab ECHA avaldama mõned loa saamise protsessis esitatud mittekonfidentsiaalsed andmed. NB! ECHA ei kontrolli teavet enne  üldsusele kättesaadavaks tegemist.
 
Mida rohkem aineid kiidetakse heaks ja mida enam andmeid ettevõtted ECHA-le teatavad, seda enam suureneb ainete arv, mille kohta on teave, ning aine kohta avaldatud andmete hulk.
 

NB! Allpool lingitud toimeainete andmed on ametlikud andmekogumid, millel põhinevad heakskiitmisaruanded. Kolmandatelt isikutelt pärinevaid toimeainete andmeid ei ole veel avaldatud, kuid eeldatavasti avaldatakse need tulevikus.

 

 

Last updated 19-oktoober-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2