Toimeainete tarnijad

Vastavalt biotsiidimääruse (muudetud 11. märtsi 2014 määrusega (EL) nr 334/2014) artiklile 95 avaldab ECHA asjaomaste toimeainete ning toimeaine- ja biotsiiditarnijate nimekirja. Nimekirja eesmärk on „tagada toimeaineid turule laskvate isikute võrdne kohtlemine" (biotsiidimääruse 8. põhjendus).

Artikli 95 nimekirja kantavad tarnijad on läbivaatamisprogrammi osalised, uute toimeainete toetajad, kes on esitanud toimiku biotsiididirektiivi (direktiiv 98/8/EÜ) artikli 11 või biotsiidimääruse artikli 7 kohaselt, biotsiidi loataotluse esitajad, kui taotlus sisaldab alternatiivse toimeaine toimikut (nn kolmanda poole toimik), ning tarnijad, kes on esitanud biotsiidimääruse artikli 95 lõike 1 kohase taotluse ja ECHA on hinnanud selle nõuetekohaseks.

ECHA ajakohastab nimekirja regulaarselt. Alates 1. septembrist 2015 ei lasta biotsiidi ELi turule, kui selle aine tarnija või toote tarnija ei ole kantud artikli 95 biotsiidiliigi nimekirja, millesse toode kuulub.

Nimekirjas olev teave on ECHA-le teadaolevalt õige. Kui soovite teha nimekirja kohta märkusi või saata muutmisettepanekuid, esitage palun artikli 95 nimekirja kannete parandamise taotlus. NB! Muutmistaotluse arvesse võtmiseks kuluv aeg sõltub taotluse keerukusest.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 15 February 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 15 February 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)