Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

(avaldatud REACH määruse artikli 59 lõike 10 kohaselt)

Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu

Märkused:

  • Autentne versioon: Üksnes sellel veebilehel avaldatud kandidaatainete loetelu on autentne. Ainete lisamine sellel veebilehel olevasse kandidaatainete loetellu võib tekitada ettevõtetele kohe õiguskohustusi, eelkõige tulenevalt REACH-määruse artiklitest 7, 31 ja 33.
  • Numbrilised identifikaatorid: Iga kandidaatainete loetelu kirje hõlmab aine veevabu ja hüdraatvorme. Kirjes esitatud CAS-number viitab tavaliselt aine veevabale vormile. Kirje hõlmab ka aine hüdraatvorme, millel on muud CAS-numbrid.
  • Muud numbrilised identifikaatorid: Kirjetele, mille EÜ numbri ja CAS-numbri veergudesse on märgitud „–”, on võimalusel lisatud mitteammendav loetelu EÜ ja/või CAS registri numbritest, mis kirjeldavad selle kandidaatainete loetelu kirje alla kuuluvaid aineid või ainerühmi. Saate sellele teabele juurdepääsu, kui klõpsate kirje nupul „Andmed“.
Filter the list
Lisamise kuupäev:

The List does not contain any Substances.
Otsus IUCLID-andmestik  
201-279-3
80-43-3
27-juuni-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, methylstyrenated EÜ nr: 270-966-8 | CASi nr: 68512-30-1
700-960-7
-
23-jaan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-jaan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-jaan-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-jaan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-jaan-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-juuni-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-juuni-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-jaan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate EÜ nr: - | CASi nr: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EÜ nr: 243-518-4 | CASi nr: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid EÜ nr: 206-798-9 | CASi nr: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate EÜ nr: 228-098-2 | CASi nr: 6130-43-4
-
-
17-jaan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-jaan-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-jaan-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EÜ nr: 247-426-5 | CASi nr: 26040-51-7
-
-
17-jaan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-jaan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-jaan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-jaan-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jaan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-juuni-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jaan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-jaan-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-jaan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-jaan-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EÜ nr: 310-154-3 | CASi nr: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EÜ nr: - | CASi nr: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- EÜ nr: - | CASi nr: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EÜ nr: - | CASi nr: 210555-94-5
4-isododecylphenol EÜ nr: - | CASi nr: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- EÜ nr: - | CASi nr: 27147-75-7
-
-
08-juuli-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), disodium salt EÜ nr: - | CASi nr: 22454-04-2
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EÜ nr: - | CASi nr: 14890-53-0
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EÜ nr: - | CASi nr: 25747-83-5
Orthoboric acid, sodium salt EÜ nr: 237-560-2 | CASi nr: 13840-56-7
Trisodium orthoborate EÜ nr: 238-253-6 | CASi nr: 14312-40-4
Boric acid, sodium salt EÜ nr: 215-604-1 | CASi nr: 1333-73-9
-
-
08-juuli-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EÜ nr: - | CASi nr: 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EÜ nr: - | CASi nr: -
Alkanes, C14-17, chloro EÜ nr: 287-477-0 | CASi nr: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EÜ nr: - | CASi nr: 198840-65-2
-
-
08-juuli-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-juuli-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-juuli-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EÜ nr: 201-289-8 | CASi nr: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EÜ nr: - | CASi nr: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EÜ nr: - | CASi nr: 75166-31-3
-
-
08-juuli-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EÜ nr: 202-480-9 | CASi nr: 96-13-9
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EÜ nr: 221-967-7 | CASi nr: 3296-90-0
-
-
08-juuli-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-juuli-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EÜ nr: 222-883-3 | CASi nr: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EÜ nr: 293-901-5 | CASi nr: 91648-39-4
-
-
19-jaan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-jaan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-juuni-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-juuni-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-juuni-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-juuni-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EÜ nr: 206-793-1 | CASi nr: 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EÜ nr: 249-616-3 | CASi nr: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EÜ nr: 269-513-7 | CASi nr: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EÜ nr: - | CASi nr: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EÜ nr: - | CASi nr: 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EÜ nr: 432-660-4 | CASi nr: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EÜ nr: 444-440-5 | CASi nr: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EÜ nr: 452-310-4 | CASi nr: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EÜ nr: 478-340-8 | CASi nr: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate EÜ nr: - | CASi nr: 503155-89-3
-
-
16-jaan-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-jaan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-jaan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-jaan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite EÜ nr: 247-759-6 | CASi nr: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EÜ nr: - | CASi nr: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EÜ nr: - | CASi nr: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EÜ nr: - | CASi nr: 106599-06-8
-
-
16-juuli-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-juuli-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-juuli-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-juuli-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-jaan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jaan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-jaan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-jaan-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-jaan-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-jaan-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details

Export search results to: