Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες

Συστάσεις προς τους καταχωρίζοντες

Όλοι οι καταχωρίζοντες στο πλαίσιο του κανονισμού REACH ενθαρρύνονται να επικαιροποιούν και να αναθεωρούν προδραστικά τις πληροφορίες τους ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των φακέλων καταχώρισης. Οι συστάσεις που ακολουθούν βασίζονται στις διαπιστώσεις του ECHA από την αξιολόγηση και εκπληρώνουν την υποχρέωση του Οργανισμού να δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού REACH.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2