Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Public activities coordination tool

Public activities coordination tool

The public activities coordination tool (PACT) provides an overview of the substance-specific activities that authorities are working on under REACH and the CLP Regulation. These activities are being carried out in line with ECHA’s Integrated Regulatory Strategy.

PACT provides up-to-date information on the activities planned, ongoing or completed by ECHA and/or MSCAs for a given substance in the following areas:

  • Data generation and assessment – dossier evaluation, substance evaluation, informal hazard assessment (PBT/vPvB/ED).
  • Regulatory management option analysis (RMOA).
  • Regulatory risk management – harmonised classification and labelling (CLH) , SVHC identification, restriction.

A summary of the all the substance-specific activities can be found under ‘Details’ for each entry.

Filter the list
Latest update:
Process:

Data generation and assessment RMOA Regulatory risk management
 
(+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4 5 - - - - - - - Details
(+-)-(3aRS,5aSR,9aSR,9bSR)-3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan 948-069-4 - 1 - - - - - - - Details
(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate 414-200-4 119738-06-6 - - - - - 1 - - Details
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol 411-580-3 107898-54-4 1 - - - - - - - Details
(-)-pin-2(10)-ene 242-060-2 18172-67-3 - 1 - - 1 - - - Details
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate 214-619-0 1166-46-7 - - 1 - - 1 - - Details
(1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, sodium salt 249-559-4 29329-71-3 3 - - - - - - - Details
(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 256-032-2 42978-66-5 1 - - - 1 - - - Details
(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl 247-156-8 25640-78-2 1 1 - - - - - - Details
(1-methylethylidene)di-4,1-phenylene tetraphenyl diphosphate 425-220-8 5945-33-5 9 - - - - 1 - - Details
(1R,2R)-1,3-Dihydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl-2-ammonium (1R, 5S)-5-(dimethylphenylsilyl)-2-(hydroxymethyl)cyclopent-2-ene-1-carboxylate 445-910-2 - 1 - - - - - - - Details
(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(propan-2-yl)-N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]cyclohexanecarboxamide 700-097-6 847565-09-7 1 - - - - - - - Details
(1R,5S)-2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl) ethyl acetate 800-940-9 35836-72-7 1 - - - - - - - Details
(1S)-1,5-anhydro-2,3,4,6-tetrakis-O-(2,2-dimethylpropanoyl)-1-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucitol 695-878-0 1283129-18-9 1 - - - - - - - Details
(1S,1'R)-[1-(3',3'-dimethyl-1'-cyclohexyl)ethoxycarbonyl]methyl propanoate 431-700-8 - 1 - - - - - - - Details
(1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene 232-077-3 7785-26-4 2 - - - - - - - Details
(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate 254-843-6 40220-08-4 1 - - - - - - - Details
(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl) oxo(phenyl)acetate; reaction mass of: 2-(2-((oxo(phenyl)acetyl)oxy)ethoxy)ethyl oxo(phenyl)acetate 442-300-8 - 2 - - - - - - - Details
(2-hydroxyethyl)ammonium mercaptoacetate 204-815-4 126-97-6 2 - - - - - - - Details
(2-methoxymethylethoxy)propanol 252-104-2 34590-94-8 2 - - - - - - - Details
(2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; bifenthrin (ISO) 617-373-6 82657-04-3 - - - - - 1 - - Details
(2E)-2-(4-methylbenzylidene)heptanal 821-749-7 154581-97-2 1 - - - - - - - Details
(2E)-2-(Phenylmethylidene)octanal 639-566-4 165184-98-5 2 - - - - - - - Details
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol 701-122-3 106185-75-5 1 - - - - - - - Details
(2E)-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde 701-219-0 15174-47-7 1 - - - - - - - Details
(2E)-3-phenyl-2-pentyl-prop-2-enal 800-696-3 78605-96-6 4 - - - - - - - Details
(2RS)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol; mefentrifluconazole - 1417782-03-6 - - - - - 1 - - Details
(2RS,3RS)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane 406-850-2 133855-98-8 - - - - - 1 - - Details
(2Z)-2-phenylhex-2-enenitrile 482-160-5 130786-09-3 1 - - - - - - - Details
(2α,4aα,8β)-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaphthalen-8(5H)-one 249-648-8 29461-13-0 1 - - - - - - - Details
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silanetriol and any of its mono-, di- or tri-O-(alkyl) derivatives
show/hide
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane EC / List no: 257-473-3 | CAS no: 51851-37-7
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane EC / List no: 288-657-1 | CAS no: 85857-16-5
- - - - - - 1 - - 1 Details
(3,4,5-trifluorophenyl)boronic acid 604-355-8 143418-49-9 1 - - - - - - - Details
(3-(Formylamino)propyl)dimethylammonioacetate 480-680-7 - 1 - - - - - - - Details
(3-chloropropyl)diethoxymethylsilane 236-828-6 13501-76-3 1 - - - - - - - Details
(3-chloropropyl)dimethoxymethylsilane 242-056-0 18171-19-2 3 - - - - - - - Details
(3-chloropropyl)triethoxysilane 225-805-6 5089-70-3 2 - - - - - - - Details
(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadecahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-one; 24-epibrassinolide 639-387-1 78821-43-9 - - - - - 1 - - Details
(3E)-2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohexene-1-carbaldehyde 801-656-8 1416808-92-8 1 - - - - - - - Details
(3E)-dec-3-en-2-one 701-234-2 18402-84-1 - - - - - 1 - - Details
(3R,6R)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 603-436-5 13076-17-0 3 - - - - - - - Details
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 224-832-0 4511-42-6 3 - - - - - - - Details
(5-ethyl-1,3-dioxan-5-yl)methyl acrylate 266-380-7 66492-51-1 2 - - - - - - - Details
(6R-trans)-7-amino-8-oxo-3-[[(1,2,5,6-tetrahydro-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,4-triazin-3-yl)thio]methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 261-491-7 58909-56-1 1 - - - - - - - Details
(7E,11E)-hexadeca-7,11-dien-1-yl acetate - 51607-94-4 - - - - - 1 - - Details
(7E,9Z)-dodecadienyl acetate 259-127-7 54364-62-4 - - - - - 1 - - Details
(8E,10E)-dodeca-8,10-dienol 251-761-2 33956-49-9 - - - - - 1 - - Details
(carboxymethyl)dimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]propylammonium hydroxide 224-292-6 4292-10-8 3 - - - - - - - Details
(chloromethyl)triethoxysilane 239-311-3 15267-95-5 1 - - - - - - - Details
(E)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-ene 807-113-1 3709-71-5 1 - - - - - - - Details
(E)-3-methyl-5-cyclopentadecen-1-one 429-900-5 82356-51-2 1 - - - - - - - Details

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2