Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Occupational exposure limits – Previous consultations on OEL recommendation

The listed public consultations on occupational exposure limits have already taken place and have now been closed. These public consultations were held to allow parties concerned to comment and to help ECHA’s Committees in adopting an opinion on occupational exposure limits.

The substances are listed in the table together with information on the subject.

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.
Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.
Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.


Categories Display


Route: .live1