Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Occupational exposure limits – Previous consultations on OEL recommendation

The listed consultations on occupational exposure limits have already taken place and have now been closed. These consultations were held to allow parties concerned to comment and to help ECHA’s Committees in adopting an opinion on occupational exposure limits.

The substances are listed in the table together with information on the subject.

 
Diisocyanates - - 16/12/2019 ECHA scientific report
Lead and its compounds - - 16/12/2019 ECHA scientific report
Εμφάνιση 2 αποτελεσμάτων.Categories Display


Route: .live1