Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

Αξιολογήσεις οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης (OEL) ουσιών

ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC) provides opinions on occupational exposure limits under the Carcinogens and Mutagens Directive (2004/37/EC) and the Chemical Agents Directive (98/24/EC) on worker protection from risks related to exposure to substances found in the workplace.

The table below provides up-to-date information on the activities planned, ongoing or completed by ECHA in relation to its work on occupational exposure limits.

There are currently no ongoing consultations.
 
Cobalt and inorganic cobalt compounds 231-158-0 7440-48-4 23/06/2022 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion development
Nitrosamines - - 07/06/2022 CMRD (Directive 2004/37/EC) Call for Evidence
Cadmium and its inorganic compounds - - 17/05/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 02/05/2022 CMD (Directive 2004/37/EC) Call for Evidence
1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 02/05/2022 CMD (Directive 2004/37/EC) Call for Evidence
2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 203-441-9 106-91-2 02/05/2022 CMD (Directive 2004/37/EC) Call for Evidence
2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 204-818-0 126-99-8 02/05/2022 CMD (Directive 2004/37/EC) Call for Evidence
Isoprene 201-143-3 78-79-5 22/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 03/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
Lead and its compounds - - 04/10/2021 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Asbestos - - 21/09/2021 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Opinion adopted
Polycyclic aromatic hydrocarbons - - 13/09/2021 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Consultation
Welding fumes and fumes from other processes such as plasma cutting and air carbon arc gouging that generate fume in a way that is similar to welding (hereafter referred to as Welding fumes+). - - 13/09/2021 CMD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
Diisocyanates - - 11/06/2020 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Cobalt and inorganic cobalt compounds - 10043-35-3EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.