Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται στον κανονισμό POP

Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται στον κανονισμό POP

Here you can find all substances currently listed in the relevant annexes to the POPs Regulation.

Substances listed in:

  • Annex I to the regulation are subject to prohibition (with specific exemptions) on manufacturing, placing on the market and use;
  • Annex II to the regulation are subject to restriction on manufacturing, placing on the market and use;
  • Annex III to the regulation are subject to release reduction provisions; and
  • Annex IV to the regulation are subject to waste management provisions.

Note that for some substances listed in Annex I, specific exemptions on the prohibition of their use, manufacturing and placing on the market may apply.

Last updated 06 Απριλίου 2021. Database contains 30 unique substances/entries.
Filter the list
Date of inclusion in the POPs Regulation

Εμφάνιση 30 αποτελεσμάτων.
 
show/hide
Endosulfan EC / List no: 204-079-4 | CAS no: 115-29-7
beta-Endosulfan EC / List no: 625-635-6 | CAS no: 33213-65-9
alpha-Endosulfan EC / List no: 625-034-9 | CAS no: 959-98-8
-
-
19/06/2012
Annex I, part A
Annex IV
Details
show/hide
Diphenyl ether, heptabromo derivative EC / List no: 273-031-2 | CAS no: 68928-80-3
-
-
24/08/2010
Annex I, part A
Annex IV
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
Hexabromocyclododecane EC / List no: 247-148-4 | CAS no: 25637-99-4
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodecane EC / List no: 221-695-9 | CAS no: 3194-55-6
alpha-hexabromocyclododecane EC / List no: 603-801-9 | CAS no: 134237-50-6
beta-hexabromocyclododecane EC / List no: 603-802-4 | CAS no: 134237-51-7
gamma-hexabromocyclododecane EC / List no: 603-804-5 | CAS no: 134237-52-8
-
-
01/03/2016
Annex I, part A
Annex IV
Details
show/hide
Diphenyl ether, hexabromo derivative EC / List no: 253-058-6 | CAS no: 36483-60-0
2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether EC / List no: 621-550-3 | CAS no: 182677-30-1
-
-
24/08/2010
Annex I, part A
Annex IV
Details
show/hide
γ-HCH or γ-BHC EC / List no: 200-401-2 | CAS no: 58-89-9
BHC or HCH EC / List no: 210-168-9 | CAS no: 608-73-1
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane EC / List no: 206-271-3 | CAS no: 319-85-7
(1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane EC / List no: 206-270-8 | CAS no: 319-84-6
-
-
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
show/hide
Diphenyl ether, pentabromo derivative EC / List no: 251-084-2 | CAS no: 32534-81-9
2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether EC / List no: 620-889-4 | CAS no: 189084-66-0
2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether EC / List no: 621-547-7 | CAS no: 182346-21-0
-
-
24/08/2010
Annex I, part A
Annex IV
Details
show/hide
Perchlorophenyl 5-oxo-L-prolinate EC / List no: 249-360-2 | CAS no: 28990-85-4
N2-benzyl pentachlorophenyl N2-carboxy-L-(2-aminoglutaramate) EC / List no: 237-155-0 | CAS no: 13673-51-3
Perchlorophenyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-isoleucinate EC / List no: 237-156-6 | CAS no: 13673-53-5
Perchlorophenyl S-benzyl-N-(benzyloxycarbonyl)-L-cysteinate EC / List no: 237-157-1 | CAS no: 13673-54-6
Pentachlorophenyl N-[[(4-methoxyphenyl)methoxy]carbonyl]-L-serinate EC / List no: 245-508-5 | CAS no: 23234-97-1
Pentachlorophenol salts EC / List no: - | CAS no: -
Sodium pentachlorophenolate EC / List no: 205-025-2 | CAS no: 131-52-2
Potassium pentachlorophenolate EC / List no: 231-911-3 | CAS no: 7778-73-6
Zinc bis(pentachlorophenolate) EC / List no: 220-847-1 | CAS no: 2917-32-0
Pentachlorophenyl laurate EC / List no: 223-220-0 | CAS no: 3772-94-9
Pentachlorophenol esters EC / List no: - | CAS no: -
Pentachlorophenol EC / List no: 201-778-6 | CAS no: 87-86-5
-
-
20/06/2019
Annex I, part A
Details
-
-
24/08/2010
Annex I, part A
Annex IV
Details
show/hide
Ethyl perfluorooctanoate EC / List no: 221-468-4 | CAS no: 3108-24-5
Octacosafluoro-14-iodo-2-(trifluoromethyl)tetradecane EC / List no: 221-830-1 | CAS no: 3248-63-3
Ammonium pentadecafluorooctanoate EC / List no: 223-320-4 | CAS no: 3825-26-1
N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide EC / List no: 223-980-3 | CAS no: 4151-50-2
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate EC / List no: 248-722-7 | CAS no: 27905-45-9
Perfluorooctanoic anhydride EC / List no: 251-543-7 | CAS no: 33496-48-9
2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl esters EC / List no: 288-003-5 | CAS no: 85631-54-5
2-Propenoic acid, perfluoro-C8-16-alkyl esters EC / List no: 288-202-7 | CAS no: 85681-64-7
Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched EC / List no: 291-790-8 | CAS no: 90480-55-0
Octanoic acid, pentadecafluoro-, branched, ammonium salt EC / List no: 291-791-3 | CAS no: 90480-56-1
Alkyl iodides, C6-18, perfluoro EC / List no: 292-474-2 | CAS no: 90622-71-2
Amides, C7-19, α-ω-perfluoro-N,N-bis(hydroxyethyl) EC / List no: 292-504-4 | CAS no: 90622-99-4
Fatty acids, C7-19, perfluoro EC / List no: 293-007-5 | CAS no: 91032-01-8
Nonadecafluoro-9-iodononane EC / List no: 209-199-0 | CAS no: 558-97-4
Icosafluoro-10-iodo-2-(trifluoromethyl)decane EC / List no: 211-645-4 | CAS no: 677-93-0
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecan-1-ol EC / List no: 211-648-0 | CAS no: 678-39-7
1-bromohenicosafluorodecane EC / List no: 206-201-1 | CAS no: 307-43-7
Nonacosafluoro-1-iodotetradecane EC / List no: 206-207-4 | CAS no: 307-63-1
Pentadecafluorooctyl fluoride EC / List no: 206-396-3 | CAS no: 335-66-0
Pentadecafluorooctanoic acid EC / List no: 206-397-9 | CAS no: 335-67-1
Silver(1+) perfluorooctanoate EC / List no: 206-402-4 | CAS no: 335-93-3
Sodium pentadecafluorooctanoate EC / List no: 206-404-5 | CAS no: 335-95-5
Methyl perfluorooctanoate EC / List no: 206-808-1 | CAS no: 376-27-2
Henicosafluoro-10-iododecane EC / List no: 207-030-5 | CAS no: 423-62-1
Heptadecafluoro-1-iodooctane EC / List no: 208-079-5 | CAS no: 507-63-1
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecane EC / List no: 218-053-5 | CAS no: 2043-53-0
Potassium perfluorooctanoate EC / List no: 219-248-8 | CAS no: 2395-00-8
Carboxylic acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts EC / List no: 277-138-5 | CAS no: 72968-38-8
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-nonadecafluoro-11-iodoundecane EC / List no: 265-801-1 | CAS no: 65510-56-7
Chromium(3+) perfluorooctanoate EC / List no: 268-824-5 | CAS no: 68141-02-6
Propanamide, 3-[(γ-ω-perfluoro-C4-10-alkyl)thio] derivs. EC / List no: 269-095-6 | CAS no: 68187-42-8
Alkyl iodides, C4-20, γ-ω-perfluoro EC / List no: 269-141-5 | CAS no: 68188-12-5
Fatty acids, C7-13, perfluoro EC / List no: 269-801-2 | CAS no: 68333-92-6
Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs. EC / List no: 270-206-5 | CAS no: 68412-69-1
Phosphinic acid, bis(perfluoro-C6-12-alkyl) derivs., aluminum salts EC / List no: 296-807-2 | CAS no: 93062-53-4
Trimethoxy(1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecyl)silane EC / List no: 617-434-7 | CAS no: 83048-65-1
Perfluorooctylethyldichloromethyl silane EC / List no: 671-486-5 | CAS no: 3102-79-2
Perfluorooctylethyldimethylchlorosilane EC / List no: 633-334-6 | CAS no: 74612-30-9
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
SIF7E; VPS 8271
EC / List no: 435-230-4 | CAS no: 101947-16-4
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane EC / List no: 616-629-4 | CAS no: 78560-44-8
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
[No public or meaningful name is available] EC / List no: - | CAS no: -
Isooctanoic acid, pentadecafluoro- EC / List no: - | CAS no: 123116-17-6
Bis(perfluorooctyl)phosphinic acid EC / List no: - | CAS no: 40143-79-1
Perfluorohexylperfluorooctyl phosphinate EC / List no: - | CAS no: 610800-34-5
Alkyl iodides, C10-12, γ-ω-perfluoro EC / List no: - | CAS no: 68390-33-0
-
-
15/06/2020
Annex I, part A
Details
show/hide
Pentachloro[1,1'-biphenyl] EC / List no: 246-974-2 | CAS no: 25429-29-2
Nonachloro-1,1'-biphenyl EC / List no: 258-738-6 | CAS no: 53742-07-7
Chloro-1,1'-biphenyl EC / List no: 248-405-3 | CAS no: 27323-18-8
1,1'-Biphenyl, chloro derivs. EC / List no: 215-648-1 | CAS no: 1336-36-3
2,4,4'-trichlorobiphenyl EC / List no: 230-293-2 | CAS no: 7012-37-5
4,4'-dichlorobiphenyl EC / List no: 218-095-4 | CAS no: 2050-68-2
Decachloro-1,1'-biphenyl EC / List no: 218-115-1 | CAS no: 2051-24-3
2-chlorobiphenyl EC / List no: 218-125-6 | CAS no: 2051-60-7
3-chlorobiphenyl EC / List no: 218-126-1 | CAS no: 2051-61-8
4-chlorobiphenyl EC / List no: 218-127-7 | CAS no: 2051-62-9
2,2',4,4'-tetrachlorobiphenyl EC / List no: 219-444-3 | CAS no: 2437-79-8
Heptachloro-1,1'-biphenyl EC / List no: 249-129-6 | CAS no: 28655-71-2
Tetrachloro(tetrachlorophenyl)benzene EC / List no: 250-646-4 | CAS no: 31472-83-0
2,2',4,4',6,6'-hexachlorobiphenyl EC / List no: 251-773-8 | CAS no: 33979-03-2
Dichlorobiphenyl EC / List no: 247-061-1 | CAS no: 25512-42-9
-
-
29/04/2004
Annex I, part A
Annex III, part A
Annex IV
Details
-
-
29/04/2004
Annex III, part A
Annex IV
Details
show/hide
Naphthalene, chloro derivs. EC / List no: 274-864-4 | CAS no: 70776-03-3
-
-
19/06/2012
Annex I, part A
Annex III, part B
Annex IV
Details
show/hide
Benzo[def]chrysene EC / List no: 200-028-5 | CAS no: 50-32-8
Benzo[k]fluoranthene EC / List no: 205-916-6 | CAS no: 207-08-9
Benzo[e]acephenanthrylene EC / List no: 205-911-9 | CAS no: 205-99-2
Indeno[1,2,3-cd]pyrene EC / List no: 205-893-2 | CAS no: 193-39-5
-
-
29/04/2004
Annex III, part B
Details
show/hide
Diphenyl ether, tetrabromo derivative EC / List no: 254-787-2 | CAS no: 40088-47-9
2,4,4',6-Tetrabromodiphenyl ether EC / List no: 621-541-4 | CAS no: 189084-63-7
1,3-dibromo-2-(3,4-dibromophenoxy)benzene EC / List no: 620-888-9 | CAS no: 189084-62-6
Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo- EC / List no: 621-837-3 | CAS no: 93703-48-1
2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether EC / List no: 621-543-5 | CAS no: 189084-61-5
-
-
24/08/2010
Annex I, part A
Annex IV
Details
204-082-0
115-32-2
18/08/2020
Annex I, part A
Details
214-604-9
1163-19-5
20/06/2019
Annex I, part A
Annex IV
Details
204-273-9
118-74-1
29/04/2004
Annex I, part A
Annex III, part B
Annex IV
Details
205-601-3
143-50-0
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
219-196-6
2385-85-5
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
206-215-8
309-00-2
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
252-994-2
36355-01-8
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
200-024-3
50-29-3
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
200-349-0
57-74-9
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
200-484-5
60-57-1
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
210-172-0
608-93-5
24/08/2010
Annex I, part A
Annex III, part B
Annex IV
Details
200-775-7
72-20-8
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
200-962-3
76-44-8
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
232-283-3
8001-35-2
29/04/2004
Annex I, part A
Annex IV
Details
287-476-5
85535-84-8
19/06/2012
Annex I, part A
Annex IV
Details
201-765-5
87-68-3
19/06/2012
Annex I, part A
Annex III, part B
Annex IV
Details
Εμφάνιση 30 αποτελεσμάτων.

Export search results to:

Categories Display


Route: .live1