Προκαταχωρημένες ουσίες

Προκαταχωρημένες ουσίες

Προκαταχωρημένες ουσίες

These pre-registration intentions were submitted to ECHA  between 1 June and 1 December 2008. Use this list to find other potential registrants of your substance so that you can submit a registration dossier jointly, as required by REACH.

 

Download the list

The complete list of pre-registered substances is too large to be displayed on this page. You can download the list as comma-separated file (CSV format) or in XML (encoded with UTF-8) and read it with other software like the common spreadsheet or word processing softwares.

 

Options for downloading

 

Please note: The files provided below are text files formatted according to IT standards. Please check that the applications you intend to use are able to process and display it in full.

Please accept Terms and Conditions which apply on using this service.

Download the list in CSV format (encoded in UTF-8):

The CSV is a delimited data format that has fields/columns separated by the semicolon character and records/rows separated by newlines. Fields that may contain a special character (semicolon, newline, or double quote), are enclosed in double quotes

For an easier handling, the list of Pre-registered substances is available in four parts ordered by EC number. They contain the same information as the following full list.

  • PRS List in CSV, part 1/4 (3.5MB), EC Numbers from 200-001-8 to 249-999-7
  • PRS List in CSV, part 2/4 (4.7MB), EC Numbers from 250-000-1 to 299-999-6
  • PRS List in CSV, part 3/4 (1.4MB), EC Numbers from 300-000-3 to 500-774-4
  • PRS List in CSV, part 4/4 (5.5MB), EC Numbers from 600-001-1 to 929-261-7

The complete list of Pre-registered substances with more than 140.000 lines, contains for each substance its EC number, CAS number (when available), name, synonyms (when available) and registration date.

Please note: the download of the complete list can be very slow, depending on your internet connection.

  • Complete PRS List in CSV-format (15MB)

Download the list in XML format (encoded in UTF-8):

XML is a markup language for documents containing structured information. This format can de used by common database engines.

The XML file provides the full list of Pre-registered substances. It contains for each substance its EC number, CAS number (when available), name, synonyms (when available), related substances and registration date.

Please note: the download of the complete list can be very slow, depending on your internet connection.

  • PRS List in XML (53MB)
  • PRS List in XML, compressed in ZIP archive (5.4MB)

 

Database contains 145299 unique substances/entries.
Filter the list

The List does not contain any Substances.
203-770-8
110-46-3
30-Νοε-2010
-
234-985-5
12048-50-9
30-Νοε-2010
-
239-934-0
15829-53-5
30-Νοε-2010
-
924-872-5
-
30-Νοε-2010
-
921-554-8
-
30-Νοε-2010
-
918-817-4
-
31-Μαϊ-2018
-
923-793-3
-
31-Μαϊ-2018
-
928-590-3
-
31-Μαϊ-2018
SQ 26999
412-170-7
-
31-Μαϊ-2013
-
927-365-7
-
31-Μαϊ-2018
-
918-539-3
-
31-Μαϊ-2013
-
925-677-8
-
31-Μαϊ-2018
-
924-382-1
-
31-Μαϊ-2018
-
921-399-6
-
31-Μαϊ-2018
-
921-217-5
-
31-Μαϊ-2018
-
252-643-3
35609-19-9
31-Μαϊ-2013
-
278-621-3
77099-06-0
30-Νοε-2010
-
279-109-2
79199-84-1
31-Μαϊ-2013
-
278-380-4
76134-84-4
31-Μαϊ-2013
-
286-832-7
85391-77-1
31-Μαϊ-2013
-
242-949-5
19296-90-3
31-Μαϊ-2013
-
257-347-8
51685-40-6
31-Μαϊ-2013
-
252-856-1
36065-09-5
31-Μαϊ-2013
-
248-033-1
26839-76-9
31-Μαϊ-2013
-
277-281-3
73094-38-9
30-Νοε-2010
-
245-357-5
22972-96-9
31-Μαϊ-2013
-
923-697-1
-
31-Μαϊ-2013
-
918-541-4
-
31-Μαϊ-2018
-
918-830-5
-
31-Μαϊ-2018
-
278-614-5
77086-22-7
31-Μαϊ-2013
-
D-ETHYLGONENDION
418-490-3
-
31-Μαϊ-2013
-
253-307-9
37002-48-5
31-Μαϊ-2013
-
240-266-7
16101-11-4
31-Μαϊ-2013
-
277-948-9
74651-66-4
31-Μαϊ-2013
-
308-170-0
97889-91-3
31-Μαϊ-2013
-
254-559-2
39648-48-1
31-Μαϊ-2013
-
279-343-5
79893-56-4
31-Μαϊ-2013
-
279-340-9
79893-50-8
31-Μαϊ-2013
-
275-648-2
71589-39-4
31-Μαϊ-2013
-
925-007-4
-
30-Νοε-2010
227-475-9
5856-62-2
30-Νοε-2010
-
220-388-7
2749-11-3
30-Νοε-2010
-
274-982-6
70886-58-7
31-Μαϊ-2013
-
256-556-1
50373-28-9
31-Μαϊ-2013
-
300-076-8
93919-91-6
31-Μαϊ-2013
-
301-827-2
94086-40-5
31-Μαϊ-2013
-
253-878-4
38321-02-7
30-Νοε-2010
-
266-290-8
66264-86-6
31-Μαϊ-2013
-
248-034-7
26839-77-0
31-Μαϊ-2013
-
210-816-0
623-82-5
30-Νοε-2010
-

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.