Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Information on biocides

Information on biocides

Here you can find information on biocidal products authorised on the EU/EEA market, in accordance with the Biocidal Products Directive (Directive 98/8/EC) or the Biocidal Products Regulation (Regulation (EU) No 528/2012).

All biocidal products containing approved active substances are evaluated for safety and efficacy before they are allowed to be sold in the EU. However, products that were on the market before 2000 can continue to be sold while the authorities are evaluating the active substances they contain.

How to search

You can search for biocidal products with:

Product trade name;

Product-type;

The active substance in the product (includes the option to search by active substances known to be candidates for substitution);

Authorisation data, (for example authorisation holder or authorisation number);

Product details, for example use information, such as target organism and application method of a product, or hazard and precautionary statements).

Types of product authorisations

Information from three authorisation types is available:

Simplified authorisations: These biocidal products have a more favourable environmental or human and animal health profile and therefore follow a simpler procedure. The authorisation is published together with the related notifications for placing a biocidal product on the market.

Union authorisations: These biocidal products are allowed to be placed on the market throughout the entire EU/EEA and Switzerland.

National authorisations: These biocidal products are authorised in specific EU countries. The authorisation is published together with the related mutual recognitions in the other Member States where the biocidal product has been allowed on the market.

How the information is presented

Biocidal products are presented as groups of authorisations, product clusters, where mutual recognitions (extensions of the national product authorisation to other markets areas) are presented with their reference authorisations. This allows you to track all the market areas where a specific product is placed as well as all the trade names under which a product is marketed. Products authorised through the same biocidal product authorisation procedure have their own clusters.

The principle of product clustering is also applied to searches. This means that the results table displays product clusters that contain at least one authorisation that meets the search criteria. Therefore, if you search for example by looking for the authorisation status “authorised”, you will retrieve all the product clusters where at least one authorisation contains this specific status.

The results table presents information on the product cluster level, whereas more information on specific product authorisations can be found in the product factsheet. Each product has a dedicated factsheet that holds information on applicable trade names, documents and authorisation holders per individual product authorisation, including the product’s assessment history. The factsheet is accessible through the eye icon in the results table.

Compare biocidal products

You can compare up to four products to see their properties, such as the active substances in the product, their concentrations, product use information and hazard and precautionary statements.

Most of the information in the comparison tool comes from the summary of product characteristics (SPC). The SPC is available only for those products that have been authorised since 2016. Products with an SPC submitted before 1 January 2016 will contain only limited information in the comparison tool: trade names, market area, active substance (without concentration) and product-type.

Export results

You can export the biocidal product results to the ECHA website standard formats (XLS, CSV and XML). The exported results are arranged per product authorisation, e.g. each authorisation will be presented in an individual row.

The column “target organism” in the exported file is a combination of three fields: common name, scientific name and development stage, such as: rat (Rattus norvegicus) Adults.

Please note that due to technical limitations only a limited number of cancelled and expired authorisations are currently displayed. They will be progressively published.

Downloadable List (Extract from R4BP2)

The downloadable file below contains those product authorisations in accordance with Directive 98/8/EC (The Biocidal Products Directive) and Regulation (EU) No 528/2012 (The Biocidal Products Regulation) which were extracted from the R4BP2 IT system on 1st September 2013.

Note that the downloadable list provided below is based on data available in the R4BP2 system as of 1 September 2013. This data may not be fully complete, nor entirely up-to-date.

Download XLS -file  [XLS]

Last updated 26 Νοεμβρίου 2020. Database contains 4932 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
Authorisation type   Compare

(Magyarország) Biotox rágcsálóirtó pép

(Magyarország) BONIRAT NEXT FLUO-NP rágcsálóirtó pép

(Magyarország) BONIRAT SENSITIVE FLUO-NP rágcsálóirtó pép

(Magyarország) BONITOP SENSITIVE FLUO rágcsálóirtó pép

(Magyarország) BROS difenakum rágcsálóirtó pép

(Magyarország) DIFETEC P-29F rágcsálóirtó pép

(Magyarország) RATIDIF SENSITIVE FLUO rágcsálóirtó pép

(Magyarország) STEGORAT NEXT FLUO-NP rágcsálóirtó pép

(Magyarország) STEGORAT SENSITIVE FLUO-NP rágcsálóirtó pép

(Magyarország) ZED DF SENSITIVE FLUO-NP rágcsálóirtó pép

ACTO RATS SOURIS PÂTE FLUO

AGRIRAT SVJEŽI MAMAC

AROX Pasta na gryzonie

ARSENAL PATE DIF FLUO

BIORAT

BONIRAT NEXT

BONIRAT NEXT PASTA FLUO-NP

BONIRAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP

BONIRAT NEXT PRO

BONIRAT NEXT PÂTE FRAICHE FLUO-NP

BONIRAT NEXT PÂTE FRAICHE PLUS FLUO-NP

BONIRAT NEXT SVJEŽI MAMAC FLUO-NP

BONIRAT NEXT SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP

Bonirat Pasta Fluo-NP

BONIRAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP

BONIRAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP

BONIRAT SENSITIVE PÂTE FRAICHE FLUO-NP

BONIRAT SENSITIVE PÂTE FRAICHE PLUS FLUO-NP

BONIRAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO-NP

BONIRAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP

BONIRAT SVJEŽI MAMAC

BONITOP NEXT PASTA FLUO

BONITOP SENSITIVE PASTA FLUO

BONITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO

BONITOP SENSITIVE PÂTE FRAICHE FLUO

BONITOP SENSITIVE PÂTE FRAICHE PLUS FLUO

BONITOP SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO

BONITOP SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO

BROS Meki mamac protiv miševa i štakora III

BROS mäkká návnada na myši a potkany III

BROS měkká návnada na myši a potkany III

BROS pasta na myszy i szczury D

BROS PASTĂ RATICIDĂ III

BROS паста против мишки и плъхове III

CIOS Pasta na gryzonie

DIFETEC P-29F

EXPEL pasta na myszy i szczury D

GARDENTOP DIF P-29F

GARDENTOP PASTA DF P-29F

GARDENTOP SVJEŽI MAMAC P-29F

MORTIS RATS SOURIS PÂTE FLUO

PATATRAP FLUO

PATE TERRA NOSTRA

Rat Killer Dife

RataStop

RATIDIF NEXT PASTA FLUO

RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO

RATIDIF SENSITIVE PÂTE FRAICHE FLUO

RATIDIF SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO

Ratistop plus pasta

RATS SOURIS PÂTE FLUO

Rodicum pasta fluo

ROMAX DP PASTA FLUO

STEGORAT NEXT PASTA FLUO-NP

STEGORAT NEXT PASTA PLUS FLUO-NP

STEGORAT NEXT PÂTE FRAICHE FLUO-NP

STEGORAT NEXT PÂTE FRAICHE PLUS FLUO-NP

STEGORAT NEXT SVJEŽI MAMAC FLUO-NP

STEGORAT NEXT SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP

STEGORAT SENSITIVE PASTA FLUO-NP

STEGORAT SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP

STEGORAT SENSITIVE PÂTE FRAICHE FLUO-NP

STEGORAT SENSITIVE PÂTE FRAICHE PLUS FLUO-NP

STEGORAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO-NP

STEGORAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP

TOPI PLUS PASTA D

TURBO PATE DIF FLUO

VACO pasta na gryzonie FLUO

ZAPIKILL PASTA DF

ZED DF SENSITIVE PASTA FLUO-NP

ZED DF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP

ZED DF SENSITIVE PÂTE FRAICHE FLUO-NP

ZED DF SENSITIVE PÂTE FRAICHE PLUS FLUO-NP

ZED DF SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO-NP

ZED DF SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP

PT14 icon PT14

Difenacoum

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

France

Greece

Hungary

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) ECOGEL HANGYAIRTÓ GÉL

(Magyarország) MAGNUM HANGYAIRTÓ GÉL

ANT KILL GEL

ANTS BAIT

ANTS GEL

DRAGON

EC GEL ANTS

EC GEL μυρμήγκια

ECOGEL AMEISEN

ECOGEL ANTS

ECOGEL FORMICHE

ECOGEL FOURMIS

ECOGEL FURNICI

ECOGEL HORMIGAS

ECOREX GEL

FORCE GEL

FORTISSIMO Ameisen-Gel

KACABU

KOKROBA

LASCUCHA

MAGNUM GEL AMEISEN

MAGNUM GEL ANTS

MAGNUM GEL FORMICHE

MAGNUM GEL FOURMIS

MAGNUM GEL FURNICI

MAGNUM GEL HORMIGAS PLUS

MAGNUM GEL μυρμήγκια

Orphea Ameisen Falle

PROFISSIMO AMEISEN-GEL

PROFISSIMO AMEISEN-KOEDER

PROFISSIMO AMEISEN-KÖDER

SAFEKILL

SERPA GEL

TEZA EXTERMINATOR GEL FOR ANTS

ΤΖΕΛ ΜΥΡΜΗΓΚΟΚΤΟΝΟ

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Poland

Portugal

Romania

Spain

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA Difenakum Blokovi

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Brodifacoum

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

DIAVLON PASTA

MUSKIL MEHKA VABA

Muskil Pasta

MUSKIL PASTA

Muskil Pasta Bait

MUSKIL PASTA PLUS

MUSKIL PATE

MUSKIL PÂTE

MUSKIL SVJEŽI MAMAC

ZEPO PREMIUM MIX PASTA

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Difenacoum

Croatia

Czech Republic

Estonia

France

Germany

Ireland

Italy

Norway

Poland

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

AROREX B (BB)

BLOC BROMA

Endorats Rat Killer Blocks

JADE BLOC

JADE BLOCK

JADE BLOCK, Jade Block Profesjonell

Master Rat Bloks

MAXSIMON 5 BLOK

placeholder text

RACAN BLOC BROMA

Ratta + Bromablock

ROZISIC B

Verminex Predator Blocks

VULCANO BLOC BROMA

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Austria

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Norway

Romania

Slovenia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Brotim Pasta

Eraza Mouse Killer Pre-Baited Mouse Station

Rascal Pasta

Ratisol

Rodex Pasta

Rodex Pate

TOXAN PASTA

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Czech Republic

France

Ireland

Lithuania

Poland

Romania

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Hungary

Ireland

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Brodifacoum

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

Brotim Pellets

Prodiorat Pelet

Rakapout Maki

Rascal Granule

RATATOX SUPER PELLETS

Ratrax Magnum Pellets

Rodex Granule

Rodex Pellet Bait

Rodex Pellets

Sapix Rat Pellet

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Czech Republic

France

Germany

Ireland

Lithuania

Malta

Portugal

Romania

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

placeholder text

STORM (TM) PELLETS

Storm 0,005 RB

STORM Mini Bits

Storm Pałeczki

Storm Pellets

STORM Pellets

STORM PELLETS

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Flocoumafen

Austria

Bulgaria

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Finland

Germany

Greece

Ireland

Italy

Latvia

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Spain

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

Mouse & Rat Weatherproof Bait Blocks

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Ireland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

Control Bar

CONTROL BAR

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Austria

Belgium

France

Germany

Ireland

Luxembourg

National authorisation Link to the factsheet

-

FASTER B

MURIBROM FLOCOUMAFEN

Storm Pasta

STORM Pasta

STORM PASTA

Storm Paste

STORM Paste

STORM PASTE

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Flocoumafen

Cyprus

Germany

Greece

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Portugal

Spain

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Bayer Racumin Mäuse Köder

Bayer Racumin Ratten & Mäuse Portionsköder

Brumolin Ultra F Ratten & Mäuse Köder

ETISSO Rat-Ex Pastenköder

Racumin pasta

Racumin Pasta

RACUMIN PASTA

Racumin Pasta G

Racumin Pasta G [Dummy SPC]

Racumin Paste

RACUMIN PASTE

RACUMIN PATE J

Racumin Rat Killer

Racumin Ratten & Mäuse Portionsköder

RAFIX PASTA

Sugan MäuseBox mit Köder Paste

Sugan MäuseKöder

Sugan Ratten- und MäuseKöder Paste

Sugan RattenKöder

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Coumatetralyl

Belgium

Bulgaria

Cyprus

Finland

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Norway

Portugal

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

AGRORAT BD-3

AGRORAT BD-5

BMG

BR CONSUMER BROMADIOLONE GRAIN

BROKILL G

BROLON MAMAC

Bromag

BROMAX G

BROMOTRID ŽITNI MAMAC

BROS - hiire- ja rotimürk helbed; BROS - hiire- ja rotimürk teravili

BROS -MOMEALA RATICIDA SUB FORMA DE BOABE DE GRÂU IMPREGNATE

BROS Dribsniai nuo pelių ir žiurkių

BROS Graudi pret pelēm un žurkām

BROS GRÂU RATICID

BROS Grūdai nuo pelių ir žiurkių

BROS na myszy i szczury

BROS na myszy i szczury I

BROS obilné vločky na myši a potkany

Bros rágcsálóirtó pehely

BROS rágcsálóirtó szer

BROS trutka na myszy i szczury

BROS trutka na myszy i szczury I

BROS trutka zbożowa na myszy i szczury

BROS trutka zbożowa na myszy i szczury I

BROS ziarno na myszy i szczury I

BROS ziarno na myszy i szczury II

BROS ziarno na myszy i szczury III

BROS zrno na myši a potkany

BROS Žitni mamac protiv miševa i štakora

BROS зърна против мишки и плъхове

CAPTURE G

Decimax Bromadiolone

DIPTRON CONSUMER BROMADIOLONE GRAIN

EXPEL na myszy i szczury

EXPEL na myszy i szczury I

EXPEL trutka na myszy i szczury

EXPEL trutka na myszy i szczury I

EXPEL trutka zbożowa na myszy i szczury

EXPEL trutka zbożowa na myszy i szczury I

EXPEL ziarno na myszy i szczury

EXPEL ziarno na myszy i szczury II

EXPEL ziarno na myszy i szczury III

FLAKES na myszy i szczury

FLAKES na myszy i szczury I

FLAKES na myszy i szczury II

Formula B Rat & Mouse Killer

IKEBANA CONSUMER BROMADIOLONE GRAIN

KROPP na myszy i szczury

KROPP na myszy i szczury I

KROPP trutka na myszy i szczury

KROPP trutka na myszy i szczury I

KROPP trutka zbożowa na myszy i szczury

KROPP trutka zbożowa na myszy i szczury I

KROPP ziarno na myszy i szczury

KROPP ziarno na myszy i szczury I

KROPP ziarno na myszy i szczury II

Mamba

MURIBROM CEREAL

MURIBROM CEREAL PROFISSIONAL

MURIBROM GRAIN

Muribrom Grain

Muribrom rágcsálóirtó szer

PŁATEK na myszy i szczury

PŁATEK na myszy i szczury I

PŁATEK na myszy i szczury II

PŁATEX na myszy i szczury

PŁATEX na myszy i szczury I

PŁATEX na myszy i szczury II

PŁATKIL na myszy i szczury

PŁATKIL na myszy i szczury I

PŁATKIL na myszy i szczury II

PŁATKOL na myszy i szczury

PŁATKOL na myszy i szczury I

PŁATKOL na myszy i szczury II

QM CONSUMER BROMADIOLONE GRAIN

Rafix

Ramortal

RAT BILLEN WHEAT

RAT BILLEN WHEAT BAIT

Rat Service

RAT-ATTACK

Rater P

RATIBROM-2 CEREAL DOMÉSTICO

Ratibrom-2 Cereal PRF

RATISTOP

REBROM G

Ro-Die Bromadiolone

Sakarat Bromabait

SAKARAT BROMABAIT

Sakarat Bromabait light

SAKARAT BROMAG WHOLE WHEAT BAIT

Sakarat Bromakill

SAKARAT BROMAKILL

SANTOX B

SKIAT GRANO 30

TOP GARDEN G

WEIZENKÖDER BROMADIOLON

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

PT01 icon PT01

Bromadiolone

Ireland

National authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Bromatrol

bromatrol

Deadline Bromadiolone Wholegrain Bait

Sakarat B Weizenköder

Slaymor

Slaymor Bait Bags

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Austria

Belgium

Estonia

Ireland

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

ANTI-FOURMIS

Biltema Maurboks

Biltema Myrdosa

Biltema Myrelokkedåse

COM 111 06 I RB

COMPO Ameisen-Köder

COMPO Cebo ANtihormigas

Compo hangyairtó csalétek

COMPO Mirazyl Box

COMPO pułapka na mrówki

COMPO Żel na mrówki

Kirk Maurlokkeboks

Mirazyl Box

Naturabell Mirazyl Box

Nippon Maurlokkeboks

Trinol Maurlokkeboks

Trinol Myrdosa

Trinol myrelokkedåse

PT01 icon PT01

PT18 icon PT18

Abamectin

Spinosad

Austria

Belgium

Denmark

France

Germany

Hungary

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Pest-Stop Super Mouse & Rat Killer Blocks

Rascal Bloky

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Czech Republic

Ireland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Brotim Cereale

BROTIM CEREALE

Country Farm Bromadiolone Whole Wheat Rat Bait

Rascal Zrní

Rodex Cereale

Rodex Whole Wheat

Rodex Whole Wheat Bait

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Cyprus

Czech Republic

Ireland

Lithuania

Romania

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Bromadiolone Rat Blocks A

Bromag B Blok

Bromatrol Bait Blocks

Deadline Bromadiolone Mouse Blocks

Deadline Bromadiolone Rat Blocks

Sakarat B Block

Sakarat B Blok

PT01 icon PT01

PT14 icon PT14

Bromadiolone

Austria

Belgium

Denmark

Estonia

Germany

Ireland

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

ECODYL

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Rust Destroyer Fresh Force

Cillit Bang WC odstraňovač hrdzy – Fresh

Harpic MAX Power Plus WC-Reiniger Original

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Original

Harpic Power Plus Original Delisted

Harpic Power Plus Original nimekirjast maas

Harpic Power Plus Original – čistič WC

HARPIC POWERPLUS GEL NETTOYANT SURPUISSANT ORIGINAL

Harpic WC Power Plus Desinfectante

Harpic WC Power Plus Original

HarpicTurbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Original

Cillit Bang Original / Harpic Power Plus Original

Cillit Bang Spring Power

Cillit Bang WC Odstraňovač rzi - Fresh

Cillit Bang WC Power Gel Desincrustante

Harpic 100% détartrant gel

Harpic 100% Ontkalker Gel

Harpic Power Plus Original

Harpic Power Plus Original – čistič WC

Harpic Power Plus Spring Power

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang odstraňovač WC nečistot Spring

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Spring

Harpic Power Plus Spring Power

Harpic Power Plus Spring Power Delisted

Harpic WC Power Plus Lavanda

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang WC odstraňovač vodného kameňa – Citrus

Harpic Power Plus Citrus Force

Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Harpic Power Plus Citrus Fresh

Harpic WC Power Plus Citrus

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang odstraňovač odolných škvŕn – Marine

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Marine Force

Harpic Power Plus Marine Force Delisted

Harpic Power Plus Ocean Fresh

Harpic WC Power Plus Marino

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Azopray

Azopray sterile

Azospray

AzoSpray

Azospray Sterile

PT02 icon PT02

Propan-2-ol

Austria

Belgium

France

Germany

Ireland

Italy

Malta

Netherlands

Poland

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Hygiene

Harpic Power Plus Disinfectant

Harpic Power Plus Hygiene

Harpic Power Plus Hygiene Delisted

Harpic WC Power Plus Biocida

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to:

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2