Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Previous consultations on ECHA’s Executive Director Requests to the Committees

Previous consultations on ECHA’s Executive Director Requests to the Committees

The listed public consultations following ECHA Executive Director's requests have already taken place and have now been closed. These public consultations were held to allow parties concerned to comment and to help ECHA’s Committees in adopting an opinion on any other aspects concerning the safety of substances on their own, in mixtures or in articles following a request from ECHA's Executive Director1.

The substances are listed in the table below together with information on the subject of the ED request, the mandate given to ECHA's Committees and the documents on which the comments were requested.

 
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 Scientific assessment on occupational exposure limits Committee for Risk Assessment (RAC) 13/10/2017 10/11/2017
Benzene 200-753-7 71-43-2 Scientific assessment on occupational exposure limits Committee for Risk Assessment (RAC) 10/10/2017 07/11/2017
Nickel and its compounds - - Scientific assessment on occupational exposure limits Committee for Risk Assessment (RAC) 10/10/2017 07/11/2017
Perfluorooctanoic acid and its salts - - Review a derogation request for the PFOA restriction (entry 68 of Annex XVII to REACH) Committee for Risk Assessment (RAC) and Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) 20/06/2018 20/08/2018
Εμφάνιση 4 αποτελεσμάτων.1 Article 77(3) (c) of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1