Σχέδιο σύστασης για συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδότησης και διαβούλευση

Σχέδιο σύστασης για συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδότησης και διαβούλευση

Σχέδιο σύστασης για συμπερίληψη στον κατάλογο αδειοδότησης και διαβούλευση

ECHA regularly assesses the substances from the Candidate List to decide which ones should be included in the Authorisation List (Annex XIV) as a priority. Based on the prioritisation, a number of substances are proposed in the draft recommendation. This prioritisation is primarily based on the information in the registration dossiers on uses and volumes of the substance in the scope of authorisation. Therefore, registrants are encouraged to keep their registration dossiers up to date.

Downstream users of substances are encouraged to communicate relevant information regarding their uses and conditions of use up the supply chain to ensure that registrants have sufficient information to update their registration dossiers.

The three months consultation on ECHA's draft recommendation typically runs once every 1.5 to 2 years.

Making comments

Information on which documents are relevant for this consultation, the kind of comments sought from interested parties and about confidentiality are provided at:

During the consultation, there is also a parallel call for information by the European Commission on the possible socio-economic consequences of the inclusion of the substances in the Authorisation List.

Information and documents on previous consultations are available on the Recommendation for inclusion in the Authorisation List

Consultations close at 23:59 Helsinki time

There are currently no ongoing consultations.
 
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers - - 02/02/2022 02/05/2022
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 02/02/2022 02/05/2022
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 02/02/2022 02/05/2022
Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 02/02/2022 02/05/2022
Ethylenediamine 203-468-6 107-15-3 02/02/2022 02/05/2022
Glutaral 203-856-5 111-30-8 02/02/2022 02/05/2022
Lead 231-100-4 7439-92-1 02/02/2022 02/05/2022
Orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 02/02/2022 02/05/2022EU Privacy Disclaimer

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίζεται ότι αποκομίζετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από την περιήγησή σας στους ιστοτόπους μας.