διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 05/06/2024
 • Προθεσμία: 15/08/2024
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 10
 • Ημερομηνία έναρξης: 12/06/2024
 • Προθεσμία: 29/07/2024
Προτάσεις δοκιμής: 11
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/07/2024
 • Προθεσμία: 26/08/2024

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 27/05/2024
 • Προθεσμία: 26/07/2024
Προτάσεις CLH: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/06/2024
 • Προθεσμία: 09/08/2024
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 08/07/2024
 • Προθεσμία: 06/09/2024

BPR

Πιθανές υποψήφιες για υποκατάσταση ουσίες και προϋποθέσεις παρεκκλίσεων
Δραστικές ουσίες: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 27/06/2024
 • Προθεσμία: 26/08/2024

CAD/CMRD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 13/05/2024
 • Deadline: 12/08/2024
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 03/06/2024
 • Deadline: 02/09/2024
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/06/2024
 • Deadline: 16/09/2024

POPs

There are currently no ongoing consultations.