διαβουλεύσεις

REACH

Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 24/06/2020
 • Προθεσμία: 24/08/2020
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020
 • Προθεσμία: 01/09/2020
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/03/2020
 • Προθεσμία: 25/09/2020
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 39
 • Ημερομηνία έναρξης: 07/07/2020
 • Προθεσμία: 21/08/2020

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 22/06/2020
 • Προθεσμία: 21/08/2020
Προτάσεις CLH: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/08/2020
 • Προθεσμία: 02/10/2020
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 1
 • Start date: 13/07/2020
 • Deadline: 10/08/2020
CLH proposals: 2
 • Start date: 03/08/2020
 • Deadline: 07/09/2020

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

POPs

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

Categories Display