διαβουλεύσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 13
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/11/2020
 • Προθεσμία: 13/01/2021
Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/11/2020
 • Προθεσμία: 15/12/2020
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 14/10/2020
 • Προθεσμία: 15/01/2021
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 26
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/10/2020
 • Προθεσμία: 03/12/2020
Προτάσεις δοκιμής: 36
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/11/2020
 • Προθεσμία: 07/01/2021

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 05/10/2020
 • Προθεσμία: 04/12/2020
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/10/2020
 • Προθεσμία: 18/12/2020
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 09/11/2020
 • Προθεσμία: 22/01/2021
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 16/11/2020
 • Προθεσμία: 29/01/2021
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 1
 • Start date: 09/11/2020
 • Deadline: 30/11/2020

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

POPs

Proposals for new POPs
Consultations: 1
 • Start date: 14/10/2020
 • End of consultation: 09/12/2020

Categories Display