Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/12/2019
 • Προθεσμία: 13/03/2020
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 15/01/2020
 • Προθεσμία: 31/03/2020
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/12/2019
 • Προθεσμία: 18/02/2020
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/09/2019
 • Προθεσμία: 25/03/2020
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/12/2019
 • Προθεσμία: 31/01/2020

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/11/2019
 • Προθεσμία: 24/01/2020
Προτάσεις CLH: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 09/12/2019
 • Προθεσμία: 07/02/2020

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

Categories Display


Route: .live1