Kom godt i gang

De fleste virksomheder anvender kemikalier på den ene eller anden måde. De er vigtige for vores levevis og økonomi, men de skal håndteres sikkert for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. 

Der gælder fælles standarder for fremstilling, levering og sikker anvendelse af kemikalier i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), der omfatter EU-medlemsstaterne, Island, Liechtenstein og Norge. Disse standarder gælder for virksomheder, uanset hvor de befinder sig i leverandørkæden, og uanset hvilke produkter de fremstiller, importerer, eksporterer, leverer eller anvender.

Det betyder, at lovgivningen højst sandsynligt gælder for din virksomhed på en eller anden måde. Den:

  • omfatter alle sektorer, dvs. fremstilling, import, distribution eller anvendelse af kemikalier som råmaterialer eller færdige produkter (ikke kun den kemiske industri)
  • gælder for dig uanset din virksomheds størrelse
  • gør dig ansvarlig for sikker anvendelse af de stoffer, som du bringer i omsætning
  • kræver, at alle aktører i leverandørkæden formidler information om sikker anvendelse af kemikalier
  • giver forbrugerne ret til at stille spørgsmål om særligt problematiske stoffer, som er indeholdt i dine artikler.

Hvad du skal gøre, afhænger af den type af produkter, du bringer i omsætning eller anvender:

  • stoffer som sådan, herunder metaller
  • blandinger eller
  • artikler.

Du skal overholde supplerende krav, hvis du bringer farlige produkter i omsætning. 

Hvis dette er nyt for dig, skal du begynde her. Det første skridt er at kortlægge din rolle i leverandørkæden for hvert produkt og så kontrollere, hvad der kræves af dig. En enkelt virksomhed kan have mere end én rolle.


 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Billede

 

Undtagelser?

Image