Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Indkaldelser af dokumentation gør det muligt for parterne at tilkendegive deres interesse og give udtryk for deres synspunkter og betænkeligheder i de tidlige faser af udarbejdelsen af en videnskabelig rapport om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for et stof eller en kemisk agens på arbejdspladsen.

En indkaldelse af dokumentation er et supplement til og erstatter ikke høringen om ECHA's videnskabelige rapport om grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er udviklet med henblik på at yde støtte til fastsættelsen af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering på arbejdspladsen.

Høringerne afsluttes kl. 23: 59, lokal tid Helsinki (østeuropæisk tid).

Tidligere indkaldelse af dokumentation

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.