Skip to Content
Skip to Content

Lovgivning

Formålet med REACH-forordningen er at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

CLP-forordningen sikrer, at arbejdstagere og forbrugere i Den Europæiske Union bliver tydeligt informeret om de farer, der er forbundet med kemikalier, ved hjælp af klassificering og mærkning af kemikalierne.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Formålet med biocidforordningen er at gøre markedet for biocidholdige produkter i EU mere velfungerende og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse af mennesker og miljøet.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Forordningen om forudgående informeret samtykke regulerer import og eksport af visse farlige kemikalier og lægger pligter på virksomheder, der vil eksportere sådanne kemikalier til lande uden for EU.

Categories Display


Route: .live2