Skip to Content
Skip to Content

Registrerede stoffer

Registrerede stoffer

Dataene kommer fra registreringsdossierer, som er indsendt til ECHA frem til den dato, som er angivet som tidspunktet for den seneste opdatering. Det samlede mængdeinterval er udarbejdet på grundlag af samtlige dossierer med to undtagelser: alle mængder, for hvilke der er gjort krav på fortrolighed, og alle kvanta, som anvendes som mellemstoffer for at fremstille andre kemikalier. Det samlede offentliggjorte mængdeinterval afspejler ikke nødvendigvis de(t) registrerede mængdeinterval(ler).

Bemærk venligst, at en del af informationen om registrerede stoffer kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

Bemærk venligst, at information om registrerede stoffers kemiske egenskaber er direkte tilgængelig via eChemPortal

Name EC / List no. CAS no. Registration type Submission type Total tonnage band  
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
412-440-4 2725-22-6 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1