Skip to Content
Skip to Content

C&L-fortegnelsen

C&L-fortegnelsen

Denne database indeholder klassificerings- og mærkningsoplysninger om anmeldte og registrerede stoffer modtaget fra producenter og importører. Den indeholder også listen over harmoniserede klassificeringer. Databasen ajourføres regelmæssigt med nye og opdaterede anmeldelser. Opdaterede anmeldelser kan dog ikke flagmarkeres til specifik anvendelse, da anmeldelser, der er klassificeret på samme måde, er samlet med henblik på fremvisning.

Klassificeringer fra fælles indsendelser til REACH-registreringsprocessen flagmarkeres som sådanne. Yderligere information om disse stoffer findes i databasen over registrerede stoffer.

Bemærk venligst, at en del af informationen om klassificering og mærkning kan tilhøre tredjeparter. Anvendelsen af sådan information kan derfor være med forbehold for tredjeparternes forhåndsgodkendelse. Yderligere oplysninger findes i den juridiske meddelelse.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 October 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
201-052-9 77-73-6 601-044-00-9 View details
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 601-045-00-4 View details
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 601-046-00-X View details
m-mentha-1,3(8)-diene
404-150-1 17092-80-7 601-047-00-5 View details
chrysene 205-923-4 218-01-9 601-048-00-0 View details
benzo[e]pyrene 205-892-7 192-97-2 601-049-00-6 View details
4-phenylbut-1-ene
405-980-7 768-56-9 601-051-00-7 View details
naphthalene
202-049-5 91-20-3 601-052-00-2 View details
nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 601-053-00-8 View details
4-nonylphenol, branched 284-325-5 84852-15-3 601-053-00-8 View details
reaction mass of isomers of: dibenzylbenzene
dibenzyl(methyl)benzene
dibenzyl(dimethyl)benzene
dibenzyl(trimethyl)benzene
405-570-8 601-054-00-3 View details
reaction mass of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes
di-(2-tetradecyl)naphthalenes
tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 601-055-00-9 View details
reaction mass of isomers of: methyldiphenylmethane
dimethyldiphenylmethane
405-470-4 73807-39-3 601-056-00-4 View details
N-dodecyl-[3-(4-(dimethylamino)benzamido)-propyl]dimethylammonium tosylate
421-130-8 156679-41-3 601-057-00-X View details
di-L-para-menthene
417-870-6 83648-84-4 601-058-00-5 View details
methyl 2-benzylidene-3-oxobutyrate
420-940-9 15768-07-7 601-059-00-0 View details
1,2-bis[4-fluoro-6-{}{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}}-1,3,5-triazin-2ylamino]ethane; x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245
417-610-1 155522-09-1 601-060-00-6 View details
(ethyl-1,2-ethanediyl)[-2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]-propyl]ω-(nonylphenoxy)poly]oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)
418-960-8 601-061-00-1 View details
reaction mass of: branched triacontane
branched dotriacontane
branched tetratriacontane
branched hexatriacontane
417-030-9 151006-59-6 601-062-00-7 View details
reaction mass of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 601-063-00-2 View details
branched hexatriacontane
417-070-7 151006-62-1 601-064-00-8 View details
reaction mass of: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 601-065-00-3 View details
1-(4-(trans-4-heptylcyclohexyl)phenyl)ethanone
426-820-2 78531-60-9 601-066-00-9 View details
triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 601-067-00-4 View details
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 601-068-00-X View details
2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide
422-680-1 287933-44-2 601-069-00-5 View details
reaction mass of: branched icosane
branched docosane
branched tetracosane
417-050-8 151006-58-5 601-070-00-0 View details
1-dimethoxymethyl-2-nitro-benzene
423-830-9 20627-73-0 601-071-00-6 View details
reaction mass of: 1-(4-isopropylphenyl)-1-phenylethane
1-(3-isopropylphenyl)-1-phenylethane
1-(2-isopropylphenyl)-1-phenylethane
430-690-2 52783-21-8 601-072-00-1 View details
1-bromo-3,5-difluorobenzene
416-710-2 461-96-1 601-073-00-7 View details
reaction mass of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 601-074-00-2 View details
4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane
418-770-5 151882-81-4 601-075-00-8 View details
ethynyl cyclopropane
425-430-1 6746-94-7 601-076-00-3 View details
reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 601-077-00-9 View details
reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 601-078-00-4 View details
reaction mass of: trans-trans-cyclohexadeca-1,9-diene
cis-trans-cyclohexadeca-1,9-diene
429-620-3 601-079-00-X View details
reaction mass of: sec-butylphenyl(phenyl)methane, mixed isomers
1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethane, mixed isomers
1-(sec-butylphenyl-1-phenylethane, mixed isomers
431-100-6 601-080-00-5 View details
cyclohexadeca-1,9-diene
431-730-1 4277-06-9 601-081-00-0 View details
reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
434-420-4 601-082-00-6 View details
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 601-083-00-1 View details
reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20)
435-180-3 601-084-00-7 View details
isopentane
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 601-085-00-2 View details
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 601-087-00-3 View details
4-vinylcyclohexene
202-848-9 100-40-3 601-088-00-9 View details
muscalure
cis-tricos-9-ene
248-505-7 27519-02-4 601-089-00-4 View details
chloromethane
methyl chloride
200-817-4 74-87-3 602-001-00-7 View details
bromomethane
methylbromide
200-813-2 74-83-9 602-002-00-2 View details
dibromomethane
200-824-2 74-95-3 602-003-00-8 View details
dichloromethane
methylene chloride
200-838-9 75-09-2 602-004-00-3 View details
methyl iodide
iodomethane
200-819-5 74-88-4 602-005-00-9 View details

Export search results to:

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2