Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Her finder du oplysninger om biocidholdige produkter, der er godkendt på EU-/EØS-markedet, i overensstemmelse med direktivet om biocidholdige produkter (direktiv 98/8/EF) eller forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012).

Alle biocidholdige produkter, der indeholder godkendte aktivstoffer, vurderes med hensyn til sikkerhed og virkning, inden de må sælges i EU. Produkter, der kom på markedet før 2000, kan dog fortsat sælges, mens myndighederne vurderer de aktivstoffer, de indeholder.

Hvordan skal jeg søge?

Du kan søge efter biocidholdige produkter ved hjælp af:

Produktets handelsnavn

Produkttype

Aktivstoffet i produktet (inkluderer muligheden for at søge efter aktivstoffer, der vides at være kandidater til substitution)

Oplysninger om godkendelse (f.eks. indehavere af godkendelser eller godkendelsesnummer)

Produktoplysninger (f.eks. oplysninger om anvendelse, såsom målorganisme og anvendelsesmetode for et produkt, eller fare- og sikkerhedssætninger).

Typer af produktgodkendelser

Der findes information om 3 godkendelsestyper:

Forenklet godkendelse: Disse biocidholdige produkter har en gunstigere profil for så vidt angår miljøet samt menneskers og dyrs sundhed og omfattes derfor af en forenklet godkendelsesprocedure. Godkendelsen offentliggøres sammen med de tilhørende meddelelser om tilgængeliggørelse af et biocidholdigt produkt på markedet.

EU-godkendelse: Disse biocidholdige produkter må bringes i omsætning i hele EU/EØS og Schweiz.

National godkendelse: Disse biocidholdige produkter er godkendt i bestemte EU-lande. Godkendelsen offentliggøres sammen med de tilknyttede gensidige anerkendelser i de andre medlemsstater, hvor det biocidholdige produkt er tilladt på markedet.

Sådan præsenteres informationen

Biocidholdige produkter præsenteres som grupper af godkendelser, produktklynger, mens gensidige anerkendelser (udvidelser af den nationale produktgodkendelse til andre markedsområder) præsenteres sammen med deres referencegodkendelser. Det giver dig mulighed for at spore alle de markedsområder, hvor et bestemt produkt er bragt i omsætning, samt alle handelsnavne, der anvendes til at markedsføre produktet. Produkter, der godkendes gennem den samme godkendelsesprocedure for biocidholdige produkter, har deres egne klynger.

Princippet om produktklynger anvendes også i forbindelse med søgninger. Det betyder, at resultattabellen viser produktklynger, der indeholder mindst én godkendelse, der opfylder søgekriterierne. Så hvis du f.eks. søger efter status "godkendt", vil du finde alle de produktklynger, hvor mindst én godkendelse indeholder denne specifikke status.

I resultattabellen vises information på produktklyngeniveau, og der findes mere information om specifikke produktgodkendelser i produktfaktaarket. Hvert produkt har et særligt faktablad, der indeholder oplysninger om gældende handelsnavne, dokumenter og indehavere af godkendelser for hver enkelt produktgodkendelse, herunder produktets tidligere vurderinger. Faktaarket kan tilgås via øjenikonet i resultattabellen.

Sammenlign biocidholdige produkter

Du kan sammenligne op til fire produkter for at se deres egenskaber, såsom produktets aktivstoffer, deres koncentrationer, oplysninger om produktanvendelse og fare- og sikkerhedssætninger.

De fleste oplysninger i sammenligningsværktøjet kommer fra produktresuméet. Produktresuméet er kun tilgængeligt for de produkter, der er godkendt siden 2016. Produkter med et produktresumé, der er indsendt før den 1. januar 2016, vil kun indeholde begrænsede oplysninger i sammenligningsværktøjet: handelsnavne, markedsområde, aktivt stof (uden koncentration) og produkttype.

Eksporter resultater

Du kan eksportere resultaterne for biocidholdige produkter til ECHA-webstedets standardformater (XLS, CSV og XML). De eksporterede resultater er ordnet efter produktgodkendelse, dvs. hver godkendelse er placeret i en række for sig.

Kolonnen "målorganisme" i den eksporterede fil er en kombination af tre felter: gængs betegnelse, videnskabeligt navn og udviklingstrin, f.eks. rotte (Rattus norvegicus), voksne.

Bemærk, at på grund af tekniske begrænsninger vises i øjeblikket kun et begrænset antal annullerede og udløbne godkendelser. De vil gradvis blive offentliggjort.

Liste, der kan downloades (uddrag fra R4BP2)

Nedenstående fil, der kan downloades, indeholder de produktgodkendelser i overensstemmelse med direktiv 98/8/EC (direktivet om biocidholdige produkter) og forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter), der blev indhentet fra IT-systemet R4BP2 den 1. september 2013.

Bemærk, at listen, der kan downloades nedenfor, er baseret på oplysninger, der er tilgængelige i R4BP2-systemet fra og med den 1. september 2013. Disse data er muligvis ikke fuldstændige eller helt aktuelle.

Download XLS-fil [XLS]

Last updated 24 maj 2024. Database contains 8330 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

-

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

MAXFORCE IC

Maxforce IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise gel

Premise Gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

BIOCIDE CARE FOAM schiuma mani disinfettante profumata

HANDS BIOCIDE FOAM

HYGIEN SOAP

SANO FORM MANI GERM MENTA

SAPONE FOAM DISINFETTANTE

SCHIUMA DISINFETTANTE LAVAMANI

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Italy

Latvia

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PARFUMEE FLEURS DE PRINTEMPS

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PARFUMEE FLEURS DE PRINTEMPS BY EFFIBIOZ

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PRO - PARFUMEE FLEURS DE PRINTEMPS

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PRO PARFUMEE FLEURS DE PRINTEMPS BY EFFIBIOZ

OSANIS - Hand desinfektionsschaum Frühlingsblumen

OSANIS - Mousse désinfectante mains Fleurs de printemps

OSANIS - Ontsmettend handschuim Lentebloemen

SALVESAFE C17_GPPRO

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

BACCIDE MOUSSE MAINS

Espuma desinfectante para manos Menta

Espuma desinfetante para as mãos Hortelã

EverCleanHand-lotion

EVERCLEANHAND-LOTION

Hand desinfektionsschaum Minze

Mousse Désinfectante pour les mains parfumée menthe

Mousse Désinfectante pour les mains parfumée Menthe

Mousse désinfectante pour les mains parfumée menthe

Ontsmettend handschuim Munt

OSANIS - MOUSSE DESINFECTANTE MAINS PARFUMEE

OSANIS – Hand Sanitiser Foam

SALVESAFE C16_GPPRO

Schiuma disinfettante per le mani Menta

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

BACTIDOSE GREEN Mousse Mains

BACTIDOSE GREEN MOUSSE MAINS

BÉABA – MOUSSE DESINFECTANTE MAINS

Espuma desinfectante para manos sin perfume by effibioz

Espuma desinfetante para as mãos sem perfume by effibioz

Hand desinfektionsschaum ohne parfüm by effibioz

MILTON - ANTIBACTERIAL HAND SANITISER - MOUSSE MAINS DESINFECTANTE

Milton - Antibacterial hand sanitiser - Mousse mains désinfectante

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PRO - SANS PARFUM

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PRO SANS PARFUM BY EFFIBIOZ

Mousse désinfectante pour les mains pro sans parfum by effibioz

Ontsmettend handschuim zonder parfum by effibioz

OSANIS - Espuma desinfectante para manos

OSANIS - Espuma desinfetante para as mãos

OSANIS - Hand Disinfectant Foam

OSANIS - Hand-Desinfektionsschaum

OSANIS - MOUSSE DESINFECTANTE MAINS

OSANIS - Mousse désinfectante mains

OSANIS - Schiuma disinfettante per le mani

OSANIS – Ontsmettend handschuim

Pro schiuma disinfettante per le mani senza profumo by effibioz

SALVESAFE C0_GPPRO

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

France

Germany

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Dettol Anti-bacterial Hand Sanitiser

Dettol Foam Hand Sanitiser

Dettol Hand Hygiene Foam

Espuma desinfectante para manos Golden

Espuma desinfetante para as mãos Golden

Hand desinfektionsschaum Golden

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PARFUMEE GOLDEN

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PARFUMEE GOLDEN BY EFFIBIOZ

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PRO - PARFUMEE GOLDEN

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS PRO PARFUMEE GOLDEN BY EFFIBIOZ

Mousse désinfectante pour les mains parfumée Golden

Mousse Désinfectante pour les Mains Parfumée Golden

Ontsmettend handschuim Golden

OSANIS - MOUSSE DESINFECTANTE MAINS GOLDEN

Sagrotan Desinfektion Handschaum

SALVESAFE C8_GPPRO

Schiuma disinfettante per le mani Golden

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Portugal

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

calgonit Des-H

Calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Belgium

Bulgaria

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Italy

Latvia

Lithuania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

BACTIDOSE GREEN MOUSSE

Desinfizierender Handschaum, parfümfrei, by Effibioz

Hand Sanitising Foam Fragrance free by Effibioz

LA DESINFECTION HONNETE - MOUSSE DESINFECTANTE MAINS

MILTON - ANTIBACTERIAL HAND SANITISER

MILTON - MOUSSE MAINS DESINFECTANTE

Milton Antibacterial hand sanitiser

Milton Mousse mains désinfectante

MOUSSE DESINFECTANTE MAINS

Mousse desinfectante para manos sin fragrancia by Effibioz

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS SANS PARFUM

MOUSSE DESINFECTANTE POUR LES MAINS SANS PARFUM BY EFFIBIOZ

Mousse igienizzante mani Senza profumo by Effibioz

SALVESAFE C0_C

SPONTEX MOUSSE DESINFECTANTE PARA MANOS SIN FRAGANCIA BY EFFIBIOZ

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Bulgaria

France

Germany

Ireland

Italy

Latvia

Malta

Poland

Spain

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

EVERCLEANHAND-RUB

OSANIS - Hand Disinfectant Foam Icy

OSANIS - Hand-Desinfektionsschaum Minzblattduft

OSANIS - MOUSSE DESINFECTANTE MAINS PARFUM FEUILLES DE MENTHE

OSANIS - Mousse Désinfectante mains parfum Feuilles de Menthe

OSANIS - Schiuma disinfettante per le mani alla menta

OSANIS – Ontsmettend handschuim, geparfumeerd met munt

OSANIS – Schiuma disinfettante per le mani alla menta

SALVESAFE C16_C

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

France

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

ECODYL

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Germany

Italy

Latvia

Luxembourg

Spain

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Form 332

Mida San 332 VB

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

-

Chriox WC

Gel WC

Nettoyant Désinfectant WC

Phago'Gel San

Symbioz Gel San Desinfectant

PT02 icon PT02

L-(+)-lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Germany

Hungary

Italy

Slovakia

Spain

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: