Skip to Content
Skip to Content

Biocidholdige produkter

Biocidholdige produkter

R4BP3

Med nedenstående søgefilter kan du søge produkter, der er godkendt i henhold til direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) og forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter), og som er tilgængelige i R4BP3-IT-systemet.

Bemærk, at de tilbagekaldte godkendelser ikke vises længere fra den 16. marts 2016.

Last updated 22 oktober 2018. List contains 8857 authorised biocidal products.
Authorisation Start
Authorisation End

Liste, som kan downloades (uddrag af R4BP2)

Nedenstående fil, som kan downloades, indeholder de produkter, der er godkendt i henhold til direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) og forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter), og som er hentet fra R4BP3-IT-systemet den 1. september 2013.
 
Bemærk, at nedenstående liste, som kan downloades, er baseret på data tilgængelige i R4BP2-systemet pr. 1. september 2013. Dataene er ikke nødvendigvis helt fuldstændige eller helt ajour.
 

Download XLS -file  [XLS]

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1