Skip to Content
Skip to Content

Biocidholdige aktivstoffer

Biocidholdige aktivstoffer

Listen indeholder de stoffer, der er godkendt i henhold til direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) og forordning (EU) nr. 528/2012 (forordningen om biocidholdige produkter). For hvert stof er der givet en kort sammenfatning, links til vurderingsrapporten samt yderligere data. 
 
Da der er godkendt biocidholdige aktivstoffer, er ECHA forpligtet til at give adgang til visse ikke-fortrolige data, der er indsendt i forbindelse med godkendelsesprocessen. Der gøres opmærksom på, at ECHA ikke har kontrolleret oplysningerne, før de gøres tilgængelige.
 
Antallet af stoffer, der findes oplysninger om, og mængden af offentliggjorte data for hvert stof vil med tiden øges i takt med, at der godkendes flere stoffer, og virksomhederne indsender flere data til ECHA.
 

Bemærk, at dataene om de aktive stoffer, der linkes til nedenfor, er de officielle datasæt, som godkendelsesrapporterne er baseret på. Tredjeparters data om aktive stoffer er endnu ikke offentliggjort, men det er hensigten at offentliggøre dem i fremtiden.

 

 

Last updated 21-september-2018. Database contains 752 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1