Skip to Content
Skip to Content

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.

Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts

EF-nr.: - CAS-nr.: -
Begrundelse for opførelse
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Dato for opførelse
17/12/2015
Afgørelse
IUCLID-datasæt
Støttedokumenter
Svar på bemærkninger
Bemærkninger

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Perfluorononan-1-oic-acid 206-801-3 375-95-1 Expert judgement
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid - -, 21049-39-8 Expert judgement
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid - -, 4149-60-4 Expert judgement

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2