Skip to Content
Skip to Content

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

(offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10, i REACH-forordningen)

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Bemærkninger:

  • Autentisk udgave: Kun den kandidatliste, der er offentliggjort på dette websted, anses for autentisk. Optagelse af et stof på kandidatlisten på dette websted kan medføre umiddelbare juridiske forpligtelser for virksomheder, herunder særlig i henhold til artikel 7, 31 og 33 i REACH-forordningen.
  • Numeriske identifikatorer: Hver post på kandidatlisten dækker både vandfri og hydrerede former af et stof. Det viste CAS-nummer i en post er typisk for den vandfrie form. Hydrerede former af stoffet, som identificeres ved andre CAS-numre, er stadig omfattet af posten.
  • Andre numeriske identifikatorer: For poster, hvor der i EF- eller CAS-nummerkolonnen indgår en "-", er der, hvor det er praktisk muligt, inkluderet en ikkeudtømmende liste over EF- og/eller CAS-registernumre, der henviser til stoffer eller stofgrupper, som anses for at være omfattet af posten på kandidatlisten. Denne information er tilgængelig via knappen "Nærmere oplysninger" i den valgte post.

4-Nonylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof EF-nr.: - CAS-nr.: -
Begrundelse for opførelse
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Dato for opførelse
19/12/2012
Afgørelse
IUCLID-datasæt
Støttedokumenter
Svar på bemærkninger
Bemærkninger

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Official source
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol 635-391-2 142731-63-3 Official source
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Official source
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Official source
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Official source
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Official source
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Official source
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol 635-389-1 186825-36-5 Official source
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Expert judgement
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol 635-388-6 521947-27-3 Expert judgement
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Expert judgement
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Expert judgement
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Expert judgement

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2