Doporučení pro žadatele o registraci

Doporučení pro žadatele o registraci

Doporučení pro žadatele o registraci

Všichni žadatelé o registraci podle nařízení REACH musí proaktivně kontrolovat a aktualizovat informace ve svých registračních dokumentacích a jsou vybízeni ke zlepšování kvality a relevantnosti údajů uvedených v dokumentaci. Následující doporučení jsou založena na zjištěních získaných při provádění hodnocení.