Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Výzvy k předložení důkazů umožňují stranám dát najevo svůj zájem a vyjádřit své názory a obavy v počátečních fázích vypracování vědecké zprávy o limitních hodnotách expozice na pracovišti týkající se látky nebo chemického činitele na pracovišti.

Výzva k předložení důkazů doplňuje konzultaci o vědecké zprávě agentury ECHA o OEL vypracované na podporu odvození OEL na pracovišti a tuto konzultaci nenahrazuje.

Konzultace končí ve 23:59 helsinského času (VEČ).

Předchozí výzva k předložení informací

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.