Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Výzvy k předložení důkazů umožňují stranám dát najevo svůj zájem a vyjádřit své názory a obavy v počátečních fázích vypracování vědecké zprávy o limitních hodnotách expozice na pracovišti týkající se látky nebo chemického činitele na pracovišti.

Výzva k předložení důkazů doplňuje konzultaci o vědecké zprávě agentury ECHA o OEL vypracované na podporu odvození OEL na pracovišti a tuto konzultaci nenahrazuje.

Konzultace končí ve 23:59 helsinského času (VEČ).

Předchozí výzva k předložení informací

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.