Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Právní předpisy

Nařízení REACH si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Nařízení CLP zajišťuje, aby rizika, která představují chemické látky, byla pracovníkům a spotřebitelům v Evropské unii jasně sdělována pomocí klasifikace a označení chemických látek.

The BPR aims to improve the functioning of the biocidal products market in the EU, while ensuring a high level of protection for humans and the environment.

The PIC Regulation administers the import and export of certain hazardous chemicals and places obligations on companies who wish to export these chemicals to non-EU countries.

Categories Display


Route: .live2