Dodavatelé účinných látek

Dodavatelé účinných látek

Dodavatelé účinných látek

Agentura ECHA seznam podle článku 95 pravidelně aktualizuje. Pokud je agentuře ECHA známo, informace uvedené na seznamu jsou správné. Aby mohla být položka na seznamu podle článku 95 opravena, musí žadatel provést příslušnou změnu v registru R4BP 3 (např. účastníci programu přezkoumání v případě, že žádost týkající se účinné látky dosud nebyla schválena, a společnosti uvedené na seznamu na základě žádosti o zařazení látky na seznam podle článku 95). Pokud to není možné (více informací viz příloha formuláře „Request for corrections of entry on the Article 95 list“ (Žádost o opravu položky na seznamu podle článku 95), společnosti musí požádat o změnu zasláním výše uvedeného formuláře, který naleznou v kontaktních formulářích agentury ECHA. V závislosti na složitosti žádosti o změnu se může doba jejího vyřízení lišit.

Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete poradit, jak provést určitou změnu v registru R4BP 3, obraťte se prostřednictvím kontaktního formuláře agentury ECHA na kontaktní místo agentury ECHA.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.