Konzultace

REACH

Žádosti o povolení
Konzultace: 11
 • Datum zahájení: 12/08/2020
 • Uzávěrka: 07/10/2020
Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy
Látky: 2
 • Datum zahájení: 01/09/2020
 • Uzávěrka: 16/10/2020
Omezení
Návrhy omezení: 1
 • Datum zahájení: 25/03/2020
 • Uzávěrka: 25/09/2020
Návrhy zkoušek
Návrhy zkoušek: 6
 • Datum zahájení: 24/08/2020
 • Uzávěrka: 08/10/2020

CLP

Harmonizovaná klasifikace a označování
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 5
 • Datum zahájení: 03/08/2020
 • Uzávěrka: 02/10/2020
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 5
 • Datum zahájení: 24/08/2020
 • Uzávěrka: 23/10/2020
Návrhy harmonizované klasifikace a označování: 1
 • Datum zahájení: 14/09/2020
 • Uzávěrka: 13/11/2020

BPR

Látky, které se mají případně nahradit
Účinné látky: 2
 • Datum zahájení: 28/08/2020
 • Uzávěrka: 27/10/2020

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

V současnosti neprobíhají žádné konzultace.

Categories Display