Chemické látky v našem životě

 

Chemické látky jsou stavebními kameny života. Jsou přítomny v nás, všude kolem nás a v každém výrobku, který kupujeme.

Lidské bytosti a zvířata jsou tvořeny chemickými látkami, na chemii je založeno celé vaření, léky k prevenci a léčbě onemocnění jsou složeny z chemických látek, a z chemických látek se skládá i slunce, díky němuž je na Zemi možný život. Chemické látky se vyskytují v přírodní i uměle vyrobené formě. Život by bez nich neexistoval.

Na těchto webových stránkách se snažíme nabídnout pohled na to, jak nepostradatelné chemické látky jsou, i na to, jak je bezpečně používat.

Video Library Display