Ръководствата имат за цел да улеснят изпълнението на законодателството в рамките на компетентността на ECHA като описват добри практики за изпълнение на задълженията. Те са разработени с участието на много заинтересовани страни: индустрията, държавите членки и неправителствени организации (НПО). 

 

Ръководства

Икона
Документите са разработени с участието на много заинтересовани страни: индустрията, държавите членки и НПО. Целта е да се улесни прилагането на законодателството в сферата на компетентност на ECHA, като се опишат добри практики за изпълнение на задълженията.

 

Накратко

Икона
В тези документи са разгледани важни въпроси във връзка с избрани основни теми в сферата на отговорност на ECHA, включително законодателството в областта на химикалите и ИТ инструменти. Тези въпроси не са конкретно разгледани в ръководствата и наръчниците.

 

Практически ръководства

Икона
В тези документи се съдържа практическа информация за изискванията съгласно регламентите REACH, CLP и BPR, както и примери за добри практики при изпълнението им.

 

Кратки ръководства

Икона
Европейската агенция по химикали (ECHA) изготвя поредица от съкратени версии на ръководствата за REACH. Целта е съставените от Агенцията ръководства да бъдат по-достъпни за индустрията.

 

Таблица на процедурите за консултация

Икона
Направете справка за различните етапи в актуализирането и разработването на ръководствата.

 

Формати

Икона
Потребителите от индустрията и компетентните органи могат да изтеглят тук образци, предназначени за употреба във връзка с регламентите REACH, CLP и BPR.