Skip to Content
Skip to Content

Биоцидни продукти

Биоцидни продукти

R4BP3

Филтърът за търсене по-долу ви дава възможност да търсите в онези разрешения за продукти в съответствие с Директива 98/8/EО (Директивата за биоцидите) и Регламент (EС) № 528/2012 (Регламент за биоцидите), които са налични в ИТ системата R4BP3.

Следва да се има предвид, че от 16 март 2016 г. отменените разрешения не се показват.

Last updated 19 Октомври 2018. List contains 8851 authorised biocidal products.
Authorisation Start
Authorisation End

Списък с възможност за изтегляне (Извлечение от R4BP2)

Файлът по-долу, който можете да изтеглите, съдържа онези разрешения за продукти в съответствие с Директива 98/8/EО (Директивата за биоцидите) и Регламент (EС) № 528/2012 (Регламент за биоцидите), които са извлечени от ИТ системата R4BP3 на 1 септември 2013 г.
 
Имайте предвид, че списъкът с възможност за изтегляне, предоставен по-долу, се базира на данните, налични в системата R4BP2 към 1 септември 2013 г. Възможно е тези данни да не са съвсем пълни или изцяло актуални.
 

Download XLS -file  [XLS]

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1