консултации

REACH

Ограничения
Консултации относно проектостановище на КСИА: 2
 • Начална дата: 24/06/2020
 • Краен срок: 24/08/2020
Консултации относно проектостановище на КСИА: 1
 • Начална дата: 01/07/2020
 • Краен срок: 01/09/2020
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 25/03/2020
 • Краен срок: 25/09/2020
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 28
 • Начална дата: 17/06/2020
 • Краен срок: 03/08/2020
Предложения за изпитвания: 39
 • Начална дата: 07/07/2020
 • Краен срок: 21/08/2020

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 01/06/2020
 • Краен срок: 31/07/2020
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 22/06/2020
 • Краен срок: 21/08/2020
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 1
 • Start date: 13/07/2020
 • Deadline: 10/08/2020

BPR

В момента няма текущи допитвания.

CAD/CMD

В момента няма текущи допитвания.

POPs

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display