консултации

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 11
 • Начална дата: 12/08/2020
 • Краен срок: 07/10/2020
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство
Вещества: 2
 • Начална дата: 01/09/2020
 • Краен срок: 16/10/2020
Ограничения
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 25/03/2020
 • Краен срок: 25/09/2020
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 6
 • Начална дата: 24/08/2020
 • Краен срок: 08/10/2020

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 5
 • Начална дата: 03/08/2020
 • Краен срок: 02/10/2020
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 5
 • Начална дата: 24/08/2020
 • Краен срок: 23/10/2020
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 14/09/2020
 • Краен срок: 13/11/2020

BPR

Потенциални кандидати за замяна
Активни вещества: 2
 • Начална дата: 28/08/2020
 • Краен срок: 27/10/2020

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display