консултации

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 15
 • Начална дата: 17/05/2023
 • Краен срок: 12/07/2023
Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 10/05/2023
 • Краен срок: 07/06/2023
Вещества: 1
 • Начална дата: 20/04/2023
 • Краен срок: 20/06/2023
Ограничения
Предложения за ограничаване: 2
 • Начална дата: 21/12/2022
 • Краен срок: 22/06/2023
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 22/03/2023
 • Краен срок: 25/09/2023
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 9
 • Начална дата: 03/05/2023
 • Краен срок: 19/06/2023

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 3
 • Начална дата: 03/04/2023
 • Краен срок: 02/06/2023
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 02/05/2023
 • Краен срок: 03/07/2023
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 08/05/2023
 • Краен срок: 07/07/2023
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 22/05/2023
 • Краен срок: 21/07/2023

BPR

There are currently no ongoing consultations.

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 18/04/2023
 • Deadline: 16/06/2023
Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/03/2023
 • Deadline: 15/06/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.