консултации

REACH

Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 17/03/2021
 • Краен срок: 17/06/2021
Идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство
Вещества: 8
 • Начална дата: 09/03/2021
 • Краен срок: 23/04/2021
Ограничения
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 21/12/2020
 • Краен срок: 21/06/2021
Предложения за ограничаване: 1
 • Начална дата: 24/03/2021
 • Краен срок: 24/09/2021
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 31
 • Начална дата: 18/03/2021
 • Краен срок: 03/05/2021

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 15/03/2021
 • Краен срок: 14/05/2021
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 2
 • Начална дата: 19/04/2021
 • Краен срок: 18/06/2021

BPR

В момента няма текущи допитвания.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 23/03/2021
 • Deadline: 22/06/2021
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 14/04/2021
 • Deadline: 13/07/2021

POPs

В момента няма текущи допитвания.

Categories Display