консултации

REACH

Заявления за разрешаване
Консултации: 12
 • Начална дата: 15/05/2024
 • Краен срок: 10/07/2024
Покани за представяне на коментари и доказателства
Вещества: 1
 • Начална дата: 30/04/2024
 • Краен срок: 28/06/2024
Вещества: 1
 • Начална дата: 05/06/2024
 • Краен срок: 15/08/2024
Предложения за изпитвания
Предложения за изпитвания: 6
 • Начална дата: 14/05/2024
 • Краен срок: 28/06/2024
Предложения за изпитвания: 10
 • Начална дата: 12/06/2024
 • Краен срок: 29/07/2024

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 06/05/2024
 • Краен срок: 05/07/2024
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
 • Начална дата: 27/05/2024
 • Краен срок: 26/07/2024
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4
 • Начална дата: 10/06/2024
 • Краен срок: 09/08/2024

BPR

Потенциални кандидати за замяна и условия за дерогации
Активни вещества: 11
 • Начална дата: 24/05/2024
 • Краен срок: 23/07/2024

CAD/CMRD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 13/05/2024
 • Deadline: 12/08/2024
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 03/06/2024
 • Deadline: 02/09/2024

POPs

There are currently no ongoing consultations.