Химикалите в нашия живот

 

Химичните вещества са елементите, изграждащи живота. Те присъстват в нас, около нас и са във всеки продукт, който купуваме.

Хората и животните са изградени от химични вещества; храната е изцяло изградена от химични вещества; лекарствата, предотвратяващи заболявания, са изградени от химични вещества; дори слънцето, позволяващо живот на Земята, е изградено от химични вещества. Химичните вещества са както от естествен произход, така и създадени от човека. Животът не може да съществува без тях.

В тези уеб страници ще се опитаме да ви предложим перспектива за това, от какво жизненоважно значение са химичните продукти, и как да ги използваме безопасно.

Video Library Display