Cases where ECHA is a party

Cases where ECHA is a party

Cases where ECHA is a party

Таблицата съдържа всички съдебни дела с постановено решение, по които ECHA е била страна. Заинтересованите страни лесно могат да правят справки в решения, които е възможно да са свързани с тях в обхвата на основните дейности на ECHA (REACH, CLP и др.). По някои дела е възможно да тече процедура по обжалване или препращане. Те също са включени в таблицата. Таблицата не съдържа дела, свързани с персонала и обществените поръчки.

Приключените съдебни дела са класифицирани в осем категории:

  1. Списък на кандидатите съгласно REACH: дела, свързани с идентифицирането на вещество, пораждащо сериозно безпокойство,
  2. Регистрация по REACH: случаи, свързани със задължение за съвместно предоставяне на данни;
  3. Разрешаване  съгласно REACH:  дела, свързани с включването на вещество в списъка на веществата за разрешаване (Приложение XIV) и със заявленията за разрешаване,
  4. Оценка съгласно REACH: дела, по които ECHA е поискала информация от регистранта съгласно процедурата за оценяване (членове 40, 41 или 46 от регламента REACH),
  5. CLH: дела за хармонизиране на класификацията на вещество,
  6. Биоциди: дела, свързани с биоциди,
  7. ATD: дела, свързани с искания за достъп до документи,
  8. Големина на дружеството: дела, свързани с проверката на големината на дружеството и съответните дължими такси. 

 

Case number Parties Keywords Main Legal Provisions Procedurally linked cases Date of the ruling

T-226/18

Silicones Council and Others v European Commission REACH – Updating of Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 concerning restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles – Restrictions concerning octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) – Manifest error of assessment – Annex XIII to Regulation No 1907/2006 – Weight-of-evidence determination – Article 68 of Regulation No 1907/2006 – Unacceptable risk – Proportionality – Essential procedural requirements

Article 68 of the REACH Regulation (No 1907/2006)
Sections 1.1.2 and 1.2.2 of Annex XIII to the REACH Regulation (No 1907/2006)
Annex XVII To the REACH Regulation (No 1907/2006)

C-558/21 P

30/06/2021

 

EU Privacy Disclaimer

За да гарантираме, че се възползвате максимално от функциите на нашия уебсайт, сме въвели „бисквитки“.