27/02/2017 - Press release

Important safety information on chemicals still missing

Substances of potential concern were targeted by ECHA’s compliance checks in 2016. Most of the evaluated registration dossiers had data gaps and need updating. The annual evaluation report covers evaluation activities and other measures to improve data quality. It also has recommendations for registrants.

Innehållspresentatör

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 05/04/2017
Samråd: 4

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Startdatum: 25/01/2017 Tidsfrist: 19/04/2017
Ämnen: 2

Testningsförslag

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 27/03/2017
Testningsförslag: 2

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 06/02/2017 Tidsfrist: 23/03/2017
CLH-förslag: 1
Startdatum: 21/02/2017 Tidsfrist: 07/04/2017
CLH-förslag: 3

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution

Startdatum: 10/02/2017 Tidsfrist: 10/04/2017
Verksamma ämnen: 5

RSS (Öppnar nytt fönster)


Innehållspresentatör