18/09/2017 - Press release

Report: ECHA’s scrutiny has a profound impact on authorisation decisions

According to ECHA’s report the requirements for authorisation have introduced stricter controls of use and have therefore reduced risks from harmful chemicals to workers and the population at large. They have often led to early substitution to safer alternatives. Where applicants made a convincing case that substitution was not possible the recommended authorisations permit them to continue using substances of very high concern and to avoid substantial costs to society. 

Niektoré z našich IT aplikácií a systémov sa majú podrobiť údržbe.

Podrobnejšie informácie o ich dostupnosti >

Vyhľadať chemické látky

reach 2018 banner

 

Správy

Verejné konzultácie

REACH

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 28/06/2017 Uzávierka: 28/09/2017
Látky: 1
Začiatok: 23/08/2017 Uzávierka: 18/10/2017
Látky: 1
Začiatok: 20/09/2017 Uzávierka: 20/10/2017
Látky: 1

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 16/08/2017 Uzávierka: 11/10/2017
Konzultácie: 6

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Začiatok: 05/09/2017 Uzávierka: 20/10/2017
Látky: 9

Obmedzenia

Začiatok: 22/03/2017 Uzávierka: 22/09/2017
Návrhy na obmedzenie: 2
Začiatok: 21/06/2017 Uzávierka: 21/12/2017
Návrhy na obmedzenie: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: 01/09/2017 Uzávierka: 16/10/2017
Návrhy na testovanie: 25

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 13/09/2017 Uzávierka: 30/10/2017
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 7

BPR

Derogation to the exclusion criteria

Start date: 04/09/2017 Deadline: 04/11/2017
Active substance: 2

RSS (Otvorí sa v novom okne)


Webové semináre

 

 

Nadchádzajúce podujatia