27/02/2017 - Press release

Important safety information on chemicals still missing

Substances of potential concern were targeted by ECHA’s compliance checks in 2016. Most of the evaluated registration dossiers had data gaps and need updating. The annual evaluation report covers evaluation activities and other measures to improve data quality. It also has recommendations for registrants.

Wydawca treści

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 08/02/2017 Termin: 05/04/2017
Konsultacje: 4

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 25/01/2017 Termin: 19/04/2017
Substancje: 2

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 08/02/2017 Termin: 27/03/2017
Propozycje przeprowadzenia badań: 2

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 06/02/2017 Termin: 23/03/2017
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 21/02/2017 Termin: 07/04/2017
Propozycje CLH: 3

BPR

Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 10/02/2017 Termin: 10/04/2017
Substancje czynne: 5

RSS (otwiera nowe okno)


Wydawca treści