Wyszukiwanie chemikaliów

Wiadomości

REACH
Inspectors find phthalates in toys and asbestos in second-hand products
13/02/2018

In an EU/EEA-wide project of ECHA’s Enforcement Forum, inspectors found hundreds of consumer products with illegal amounts of restricted chemicals. Every fifth toy inspected contained high levels of restricted phthalates.

REACH
ECHA proposes seven substances for authorisation
05/02/2018
Seven substances of very high concern (SVHCs) are recommended to be added to the REACH Authorisation List.
REACH
Helping registrants in exceptional cases
31/01/2018
Companies facing exceptional situations that are likely to prevent them from registering on time should inform ECHA ahead of the deadline of 31 May 2018.

Tweets

Nadchodzące wydarzenia

Workshop on EUSES update needs
04/06/2018 - 05/06/2018 | Brussels

Niektóre z naszych aplikacji i systemów informatycznych będą poddawane konserwacji.

Dowiedz się więcej o ich dostępności

reach 2018 banner

Public Consultations

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia
Konsultacje: 3
 • Data rozpoczęcia: 14/02/2018
 • Termin: 11/04/2018
Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów
Substancje: 1
 • Data rozpoczęcia: 11/01/2018
 • Termin: 11/04/2018
Ograniczenia
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 2
 • Data rozpoczęcia: 20/12/2017
 • Termin: 20/02/2018
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
 • Data rozpoczęcia: 20/12/2017
 • Termin: 20/06/2018
Propozycje przeprowadzenia badań
Propozycje przeprowadzenia badań: 22
 • Data rozpoczęcia: 31/01/2018
 • Termin: 19/03/2018

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Propozycje CLH: 1
 • Data rozpoczęcia: 16/01/2018
 • Termin: 19/03/2018
Propozycje CLH: 6
 • Data rozpoczęcia: 12/02/2018
 • Termin: 13/04/2018

BPR

Odstąpienie od kryteriów wyłączenia
Substancje czynne: 1
 • Data rozpoczęcia: 07/02/2018
 • Termin: 07/04/2018