01/08/2017 - News item

IUCLID Cloud launched – simpler for smaller companies

The cloud version of the chemical data management tool IUCLID is now available for SMEs. Consultants helping SMEs with their registrations are welcome to subscribe too. In the cloud, you can prepare your REACH registration dossier directly online so there is no need for local installation. Reap the benefits of the cloud: data stored and safe at ECHA, automatic updates of IUCLID, fully managed back-ups, 24/7 availability of service.

Niektóre z naszych aplikacji i systemów informatycznych będą poddawane konserwacji.

Dowiedz się więcej o ich dostępności >

Wyszukiwanie chemikaliów

reach 2018 banner

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 16/08/2017 Termin: 11/10/2017
Konsultacje: 6

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 19/04/2017 Termin: 22/08/2017
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 28/06/2017 Termin: 28/09/2017
Substancje: 1

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 22/03/2017 Termin: 22/09/2017
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 2
Data rozpoczęcia: 21/06/2017 Termin: 21/12/2017
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 19/07/2017 Termin: 04/09/2017
Propozycje CLH: 5

BPR

Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 17/07/2017 Termin: 15/09/2017
Substancje czynne: 1

RSS (otwiera nowe okno)


Seminaria internetowe

 

 

Nadchodzące wydarzenia