23/09/2016 - Press release

ECHA recommends authorising critical continued uses of chromium trioxide under strict conditions

ECHA’s scientific committees adopted a total of 61 positive draft or final opinions at their September meetings. These mainly concern the carcinogen chromium trioxide. The Committee’s opinions evaluate the risks of continuing use, recommending strict conditions where necessary to limit exposure to workers. 

Naujienos

Viešosios konsultacijos

REACH

Paraiškos autorizacijai gauti

Pradžios data: 10/08/2016 Terminas: 05/10/2016
Konsultacijos: 1

Kvietimai teikti pastabas ir įrodymus

Pradžios data: 13/07/2016 Terminas: 04/10/2016
Medžiagos: 1
Pradžios data: 31/08/2016 Terminas: 23/11/2016
Medžiagos: 1

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų identifikavimas

Pradžios data: 06/09/2016 Terminas: 21/10/2016
Medžiagos: 6

Apribojimai

Pradžios data: 15/06/2016 Terminas: 15/12/2016
Pasiūlymai dėl apribojimo: 2

Pasiūlymai atlikti bandymus

Pradžios data: 01/09/2016 Terminas: 17/10/2016
Pasiūlymai atlikti bandymus: 9

CLP

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Pradžios data: 16/08/2016 Terminas: 30/09/2016
Pasiūlymai dėl CLH: 3

RSS (Opens New Window)