24/05/2017 - News alert

REACH Guidance for nanomaterials published

ECHA has published five documents that will help registrants preparing dossiers that cover nanoforms ahead of the 2018 registration deadline.

Potrebno je provesti postupak održavanja nekih naših IT aplikacija i sustava.

Saznajte više o njihovoj dostupnosti >

Pretražite kemikalije

reach 2018 banner

Novosti

Javna savjetovanja

REACH

Zahtjevi za autorizaciju

Početni datum: 10/05/2017 Rok: 05/07/2017
Savjetovanja: 4

Pozivi za primjedbe i dokaze

Početni datum: 19/04/2017 Rok: 20/07/2017
Tvari: 1
Početni datum: 03/05/2017 Rok: 03/08/2017
Tvari: 1

Preporuka za uvrštenje na Popis za autorizaciju

Početni datum: 02/03/2017 Rok: 02/06/2017
Tvari: 7

Ograničenja

Početni datum: 22/03/2017 Rok: 22/09/2017
Prijedlozi ograničenja: 1

Prijedlozi ispitivanja

Početni datum: 12/04/2017 Rok: 29/05/2017
Prijedlozi ispitivanja: 3
Početni datum: 17/05/2017 Rok: 03/07/2017
Prijedlozi ispitivanja: 4

CLP

Usklađeno razvrstavanje i označivanje

Početni datum: 25/04/2017 Rok: 09/06/2017
CLH prijedlozi: 1
Početni datum: 23/05/2017 Rok: 07/07/2017
CLH prijedlozi: 4

BPR

Potencijalne tvari za zamjenu

Početni datum: 21/04/2017 Rok: 20/06/2017
Aktivne tvari: 2

RSS (Otvara novi prozor)


Webinari

 

 

Predstojeća događanja