Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Εμφάνιση περιεχομένου Web

Introducing Chesar 3.6 – watch online
20/01/2021

Find out about the new functionalities of version 3.6 of the Chemical Safety Assessment and Reporting tool (Chesar). This webinar focusses on the implementation of a set of harmonised conditions of use for workers’ assessments.

Νέα

REACH
Candidate List updated with two chemicals that are toxic for reproduction
19/01/2021
The Candidate List of substances of very high concern now contains 211 chemicals that may harm people or the environment.
REACH
Authorisation obligations and recovered substances in the scope of two Forum enforcement projects
22/01/2021

The first will check whether substances of very high concern (SVHCs) placed on the EU market have been granted authorisation. The second is a pilot project focusing on exemptions from the duty to register substances recovered from waste.

REACH
REACH authorisation has positive health and environmental impacts
13/01/2021
The EU-wide requirement for companies to obtain authorisation from the European Commission before using harmful chemicals has sped up substitution and reduced risks to people’s health and the environment - at a reasonable cost.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

 

 

 

Ορισμένες από τις εφαρμογές και τα συστήματα ΤΠ βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαθεσιμότητά τους

The withdrawal of the UK from the E
Substances in focus banner

διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 14/10/2020
 • Προθεσμία: 15/02/2021
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
Substitution plans - applications for authorisation: 8
 • Start date: 16/12/2020
 • Deadline: 27/01/2021
Περιορισμοί
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 21/12/2020
 • Προθεσμία: 21/06/2021
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 48
 • Ημερομηνία έναρξης: 16/12/2020
 • Προθεσμία: 01/02/2021
Προτάσεις δοκιμής: 49
 • Ημερομηνία έναρξης: 21/01/2021
 • Προθεσμία: 08/03/2021

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 09/11/2020
 • Προθεσμία: 22/01/2021
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 16/11/2020
 • Προθεσμία: 29/01/2021
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 07/12/2020
 • Προθεσμία: 05/02/2021
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/01/2021
 • Προθεσμία: 12/03/2021

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

POPs

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

Route: .live1