Αναζήτηση χημικών προϊόντων
REACH
Nearly 300 chemicals identified as candidates for regulatory action
21/04/2021

In 2020, ECHA assessed around 1 900 registered chemicals in groups.
290 of these may be candidates for further regulatory risk management at EU level if their hazards are confirmed.

REACH
Is your company size declared correctly?
10/05/2021
If you are a micro, small or medium-sized company, you should check that the company size you claimed when registering your substances is correct. You should also ensure that you have uploaded the required supporting documents in REACH-IT.
REACH
Companies must review registrations transferred from the UK
26/04/2021

All transfers of registrations following the UK’s withdrawal from the EU have now been completed. More than 8 000 UK-based registrations have been successfully transferred to companies in the EU, EEA or Northern Ireland. These companies must review and, if needed, update the information in these registrations.

REACH
ECHA proposes seven substances for authorisation to protect people and the environment
14/04/2021
ECHA recommends for the European Commission to add seven substances, including the cyclosiloxanes D4, D5 and D6, to the Authorisation List. Once on the list, companies will need to apply for authorisation to continue using them.

Προσεχείς εκδηλώσεις

 

 

 

Ορισμένες από τις εφαρμογές και τα συστήματα ΤΠ βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαθεσιμότητά τους

Substances in focus banner

διαβουλεύσεις

REACH

Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/03/2021
 • Προθεσμία: 17/06/2021
Περιορισμοί
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 21/12/2020
 • Προθεσμία: 21/06/2021
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 24/03/2021
 • Προθεσμία: 24/09/2021
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 29
 • Ημερομηνία έναρξης: 22/04/2021
 • Προθεσμία: 07/06/2021

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/04/2021
 • Προθεσμία: 18/06/2021

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 23/03/2021
 • Deadline: 22/06/2021
Call for comments and evidence: 1
 • Start date: 14/04/2021
 • Deadline: 13/07/2021

POPs

Proposals for new POPs
Consultations: 2
 • Start date: 18/05/2021
 • End of consultation: 13/07/2021