Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Νέα

REACH
BPR
Inspectors in the EU to target REACH authorisation duties
12/11/2019
The Enforcement Forum decided that its next major enforcement project will focus on REACH authorisation. The Forum also initiated a pilot project on recovered substances and announced that its pilot project on classification of mixtures will focus on detergents and cleaning products.
REACH
CLP
November Newsletter published
14/11/2019
The November issue of the ECHA Newsletter tells why compliance matters, gives tips to companies preparing their poison centre notifications and explains ECHA’s vision for improving the flow and usability of safe use data throughout the supply chain.
REACH
Member States to evaluate 74 substances in 2020-2022
23/10/2019
ECHA proposes 74 substances for evaluation by Member States under the Community rolling action plan (CoRAP) for 2020-2022. If you have registered any of these substances, you should coordinate actions with your co-registrants and contact the evaluating competent authority.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 35
 • Ημερομηνία έναρξης: 13/11/2019
 • Προθεσμία: 08/01/2020
Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/10/2019
 • Προθεσμία: 16/12/2019
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/09/2019
 • Προθεσμία: 25/11/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/06/2019
 • Προθεσμία: 19/12/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/09/2019
 • Προθεσμία: 25/03/2020
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 8
 • Ημερομηνία έναρξης: 21/10/2019
 • Προθεσμία: 05/12/2019

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/09/2019
 • Προθεσμία: 22/11/2019
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 14/10/2019
 • Προθεσμία: 13/12/2019
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 28/10/2019
 • Προθεσμία: 10/01/2020

BPR

Παρέκκλιση για τα κριτήρια εξαίρεσης
Δραστική ουσία: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/10/2019
 • Προθεσμία: 10/12/2019
Δυνάμει υποψήφιοι για υποκατάσταση
Δραστικές ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 23/10/2019
 • Προθεσμία: 22/12/2019

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 2
 • Start date: 17/10/2019
 • Deadline: 16/12/2019

Route: .live1