Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Νέα

REACH
Six new substances added to the Candidate List
15/01/2019

The Candidate List of substances of very high concern (SVHCs) for authorisation now contains 197 substances.

ECHA reorganises to help take on new tasks and face future challenges
10/01/2019

The reorganisation aims to support implementation of ECHA’s new strategy, step up work in key areas, allow efficient and flexible ways of working, and enable ECHA to take on more responsibilities.

REACH
Upcoming inspections to check compliance with REACH registration obligations
09/01/2019
Inspectors, working together with customs authorities, have started checking the compliance of importers and manufacturers with REACH registration obligations as part of an EU-wide Forum enforcement project.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

Ορισμένες από τις εφαρμογές και τα συστήματα ΤΠ βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαθεσιμότητά τους

reach 2018 banner

REACH

Recommendation to amend authorisation list entries
Substances: 4
 • Start date: 12/12/2018
 • Deadline: 12/03/2019
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 12/12/2018
 • Προθεσμία: 11/02/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/09/2018
 • Προθεσμία: 19/03/2019
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 19/12/2018
 • Προθεσμία: 19/06/2019
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 11
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/12/2018
 • Προθεσμία: 24/01/2019

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 12/11/2018
 • Προθεσμία: 25/01/2019
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 26/11/2018
 • Προθεσμία: 08/02/2019
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/12/2018
 • Προθεσμία: 15/02/2019
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/12/2018
 • Προθεσμία: 22/02/2019
Προτάσεις CLH: 3
 • Ημερομηνία έναρξης: 17/12/2018
 • Προθεσμία: 01/03/2019
Προτάσεις CLH: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 07/01/2019
 • Προθεσμία: 08/03/2019
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 2
 • Start date: 07/01/2019
 • Deadline: 21/01/2019

BPR

Δυνάμει υποψήφιοι για υποκατάσταση
Δραστικές ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 20/11/2018
 • Προθεσμία: 18/01/2019

Route: .live1