Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Νέα

PIC
22 hazardous chemicals added to EU regulation on imports and exports
22/07/2020
Exporters of the substances now have to notify their designated national authority before exporting them. In most cases, consent from the importing country is also needed. In addition, exports from the EU of a series of mercury-containing articles, such as fluorescent lamps, have also been banned.
REACH
Restriction and authorisation found to drive replacement of harmful chemicals
08/07/2020

Replacing harmful chemicals with safer alternatives and greener technologies is strongly driven by regulation, with companies reporting that restrictions and authorisation are their main drivers for substitution. Companies are also motivated by customer demand and their own sustainability policies, with ECHA’s substitution strategy also indirectly boosting substitution activities.

REACH
EU inspectors to check consumer products for hazardous substances
01/07/2020

The Enforcement Forum agreed that its major enforcement project planned for 2022 (REF-10) will focus on integrated checks of products that control several duties from different pieces of legislation – mostly related to articles, but also to mixtures. Most of the products are expected to be consumer products.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

 

 

 

Ορισμένες από τις εφαρμογές και τα συστήματα ΤΠ βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα για τη διαθεσιμότητά τους

Substances in focus banner

διαβουλεύσεις

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 11
 • Ημερομηνία έναρξης: 12/08/2020
 • Προθεσμία: 07/10/2020
Περιορισμοί
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 24/06/2020
 • Προθεσμία: 24/08/2020
Διαβουλεύσεις σχετικά με σχέδιο γνώμης της SEAC: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 01/07/2020
 • Προθεσμία: 01/09/2020
Προτάσεις επιβολής περιορισμών: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 25/03/2020
 • Προθεσμία: 25/09/2020
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 39
 • Ημερομηνία έναρξης: 07/07/2020
 • Προθεσμία: 21/08/2020

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 22/06/2020
 • Προθεσμία: 21/08/2020
Προτάσεις CLH: 5
 • Ημερομηνία έναρξης: 03/08/2020
 • Προθεσμία: 02/10/2020
Harmonised classification and labelling targeted consultations
CLH proposals: 2
 • Start date: 03/08/2020
 • Deadline: 07/09/2020

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

CAD/CMD

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

POPs

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

Route: .live2