Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αναζήτηση χημικών προϊόντων

Νέα

REACH
Lower concentration limit proposed for PAHs found in granules and mulches
16/08/2018

The Netherlands has prepared a proposal to support a possible restriction to address the risks from eight polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) found in granules and mulches used in synthetic turf pitches, or in loose forms at playgrounds and other sports facilities.

REACH
What's happening with tattoo inks in the EU?
08/08/2018
ECHA is currently assessing the chemical-related risks in tattoo inks and permanent make-up, the need for an EU-wide action, and the relevant socio-economic impacts. Read more on our Hot topics page.
REACH
Study identifies key parameters for carrying out reliable market studies on nanomaterials
17/07/2018
A study commissioned by the European Union Observatory for Nanomaterials (EUON) has reviewed data sources, methods and parameters for carrying out market studies on nanomaterials in the EU.

Tweets

Προσεχείς εκδηλώσεις

Biocides Day 2018
24/10/2018 - 25/10/2018 | Helsinki

REACH

Αιτήσεις αδειοδότησης
Διαβουλεύσεις: 2
 • Ημερομηνία έναρξης: 08/08/2018
 • Προθεσμία: 03/10/2018
Προσκλήσεις για την υποβολή παρατηρήσεων και στοιχείων
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 11/07/2018
 • Προθεσμία: 22/08/2018
Ουσίες: 1
 • Ημερομηνία έναρξης: 21/05/2018
 • Προθεσμία: 03/09/2018
Προτάσεις δοκιμής
Προτάσεις δοκιμής: 11
 • Ημερομηνία έναρξης: 05/07/2018
 • Προθεσμία: 20/08/2018
Προτάσεις δοκιμής: 16
 • Ημερομηνία έναρξης: 10/08/2018
 • Προθεσμία: 24/09/2018

CLP

Εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση
Προτάσεις CLH: 4
 • Ημερομηνία έναρξης: 18/07/2018
 • Προθεσμία: 18/09/2018

BPR

Δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαβουλεύσεις.

OTHER CONSULTATION

Consultations following ECHA’s Executive Director Requests to the Committees
Substances: 1
 • Start date: 20/06/2018
 • Deadline: 20/08/2018

Route: .live1