24/05/2017 - News alert

REACH Guidance for nanomaterials published

ECHA has published five documents that will help registrants preparing dossiers that cover nanoforms ahead of the 2018 registration deadline.

Някои от нашите ИТ приложения и системи се нуждаят от техническо обслужване.

Прочетете повече за тяхната наличност >

Търсене на химични вещества

reach 2018 banner

 

Трите най-посещавани страници

Новини

Обществени обсъждания

REACH

Заявления за разрешаване

Начална дата: 10/05/2017 Краен срок: 05/07/2017
Консултации: 4

Покани за представяне на коментари и доказателства

Начална дата: 19/04/2017 Краен срок: 20/07/2017
Вещества: 1
Начална дата: 03/05/2017 Краен срок: 03/08/2017
Вещества: 1

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

Начална дата: 02/03/2017 Краен срок: 02/06/2017
Вещества: 7

Ограничения

Начална дата: 22/03/2017 Краен срок: 22/09/2017
Предложения за ограничаване: 1

Предложения за изпитвания

Начална дата: 12/04/2017 Краен срок: 29/05/2017
Предложения за изпитвания: 3
Начална дата: 17/05/2017 Краен срок: 03/07/2017
Предложения за изпитвания: 4

CLP

Хармонизирано класифициране и етикетиране

Начална дата: 25/04/2017 Краен срок: 09/06/2017
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 1
Начална дата: 23/05/2017 Краен срок: 07/07/2017
Предложения за хармонизирана класификация и етикетиране: 4

BPR

Потенциални кандидати за замяна

Начална дата: 21/04/2017 Краен срок: 20/06/2017
Активни вещества: 2

RSS (Opens New Window)


Уебинари

 

 

Предстоящи събития