Jatkokäyttäjät

Jatkokäyttäjiä ovat yritykset tai henkilöt, jotka käyttävät kemiallista ainetta joko sellaisenaan tai seoksessa teollisten tai ammatillisten toimiensa yhteydessä.

Jatkokäyttäjillä on keskeinen tehtävä kemikaalien turvallisen käytön edistämisessä: niiden on käytettävä kemikaaleja turvallisesti omissa toimipaikoissaan ja välitettävä oleelliset tiedot sekä toimittajilleen että asiakkailleen.

REACH- ja CLP-asetusten mukaisten velvollisuuksien lisäksi jatkokäyttäjien on noudatettava myös ympäristö- ja työsuojelulainsäädäntöä. REACH -ja CLP-asetukset täydentävät tätä lainsäädäntöä antamalla jatkokäyttäjille lisätietoa ja varmistamalla näin kemikaalien turvallisen käytön.

Tällä sivulla kohdassa "Tuki" on linkki vuorovaikutteiselle sivustokartalle, joka auttaa jatkokäyttäjää löytämään tietoa ECHAn sivustolta.

 

 

Image

Kuka on jatkokäyttäjä?

More

Image

Tehtävät ja velvollisuudet

More

 

 

 

Image

REACH, CLP ja muu lainsäädäntö

More

Viestintä toimitusketjussa

Image

Viestintä toimittajien kanssa

Jatkokäyttäjien ja toimittajien tehokas keskinäinen viestintä kaikissa REACH-menettelyn vaiheissa varmistaa, että merkittävät tiedot kulkevat eteenpäin toimitusketjussa. 

More

Image

Viestintä asiakkaiden kanssa

Sekoittajien on välitettävä merkittävät turvallisuustiedot toimitusketjussa eteenpäin asiakkailleen.

More

 

 

 

Kuva

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote on tärkein aineiden ja seosten toimittajien ja käyttäjien välinen viestintäväline.

More

Kuva

Altistumisskenaariot

Käyttöolosuhteiden kokonaisuus, joka kuvaa, miten ainetta valmistetaan tai käytetään, ja tarvittavat toimenpiteet ihmisten altistumisen ja aineen ympäristöön pääsyn rajoittamiseksi.

More

 

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Image

Jatkokäyttäjän kemikaaliturvallisuusarviointi

Jatkokäyttäjät voivat halutessaan suorittaa kemikaaliturvallisuusarvioinnin, jos ne käyttävät ainetta muuten kuin toimittajan tarjoamassa altistumisskenaariossa kuvailtujen edellytysten mukaisesti tai tavalla, jota toimittaja ei suosittele.

More

Image

Jatkokäyttäjien raportit

Jatkokäyttäjien on tietyissä tapauksissa ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle käytöistä, joita ei tueta.

More