Viestintä toimitusketjussa

Toimitusketjun toimijoilla voi olla monia tehtäviä ja jopa useita rooleja. Roolistasi riippuen sinulla on erilaisia velvollisuuksia ja käytettävissäsi voi olla erilaisia välineitä ja tietoja. Ne on kuvattu eri roolien sivuilla.

Tehokas tietojenvaihto jatkokäyttäjien ja toimittajien välillä kaikissa REACH-menettelyn vaiheissa auttaa varmistamaan, että toimitusketjussa annetaan olennaista tietoa.

Kun jatkokäyttäjät antavat toimittajilleen tietoa käytöistään ja käyttöolosuhteistaan, rekisteröijät voivat laatia kemikaaliturvallisuusraporttinsa kuuluvat altistumisskenaariot näiden tietojen pohjalta. Myös turvallista käyttöä koskevat ohjeet, jotka rekisteröijä ilmoittaa jatkokäyttäjille, ovat todennäköisesti olennaisia ja realistisia.

Viestintävälineet

Toimialajärjestöt, jäsenvaltiot ja kemikaalivirasto ovat tehneet yhteistyötä parantaakseen ja yhtenäistääkseen viestintää toimitusketjussa osana kemikaaliturvallisuusarviointeja ja altistumisskenaarioita koskevaa etenemissuunnitelmaa ja altistumisskenaarioiden tiedonvaihtoverkoston (ENESin) työtä. Tiedottamisen alkupäässä on laadittu ”käyttökarttoja”. Ne on tarkoitettu tietojen antamiseen rekisteröijille, ja se tapahtuu usein toimialajärjestöjen kautta.

Tiedottamisen loppupäähän on myös kehitetty monenlaisia työkaluja: aineiden altistumisskenaarioiden mallipohjat on hyväksytty, seosten turvallista käyttöä edistävien tietojen mallipohjat on hyväksytty seosten osalta, altistumisskenaarioiden lausekkeita ja tietojärjestelmiin liittyvää viestintää on yhtenäistetty, ja lisäksi on kehitetty menetelmä, jolla määritetään seosten pääkomponentti.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)