13 October 2014 - Press release

REACH 2018 web pages unveiled

ECHA urges all companies to start preparing now for the REACH registration deadline of 31 May 2018. To support this, ECHA has published new web pages with improved access to relevant information. This registration deadline concerns substances manufactured or imported in low volumes, 1 to 100 tonnes per year.

REACH 2018 pages

Kemikaalide otsing

Olen õigusteabe läbi lugenud ja nõustun sellega

Uudised

Avalik arutelu

REACH

Katsetamisettepanekud

Alguskuupäev 18/09/2014 Tähtaeg: 03/11/2014
47 testing proposals
Alguskuupäev 16/10/2014 Tähtaeg: 01/12/2014
33 testing proposals

Piirangud

Alguskuupäev 16/09/2014 Tähtaeg: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Alguskuupäev 15/10/2014 Tähtaeg: 29/11/2014
2 calls for evidence
Alguskuupäev 18/06/2014 Tähtaeg: 18/12/2014
2 restriction proposals
Alguskuupäev 17/09/2014 Tähtaeg: 17/03/2015
1 restriction proposal

Väga ohtlikuks aineks nimetamine

Praegu arutelusid ei toimu

Ainete autoriseerimisloetellu lisamise soovituste kavandid

Alguskuupäev 01/09/2014 Tähtaeg: 30/11/2014
22 substances

Autoriseerimistaotlused

Praegu arutelusid ei toimu

RSS (Opens New Window)


CLP

Ühtlustatud klassifikatsioon ja märgistamine

Alguskuupäev: 09/09/2014 Tähtaeg: 24/10/2014
2 CLH proposals
Alguskuupäev: 26/09/2014 Tähtaeg: 10/11/2014
4 CLH proposals
Alguskuupäev: 14/10/2014 Tähtaeg: 28/11/2014
1 CLH proposal

BPR

Asendamisele kuuluvad ained

Praegu arutelusid ei toimu