01 September 2014 - Press release

ECHA's proposal to add new substances to the Authorisation List is now in public consultation

ECHA has launched a public consultation on its  draft recommendation of new substances to be included in the Authorisation List. Comments can be submitted by 30 November 2014. In parallel, ECHA facilitates a call by the European Commission on the possible socio-economic consequences of the inclusion of these substances in Annex XIV. 

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 14/08/2014 Uzávierka: 28/09/2014
50 testing proposals
Začiatok 18/09/2014 Uzávierka: 03/11/2014
47 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 16/09/2014 Uzávierka: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals
Začiatok 17/09/2014 Uzávierka: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 16/10/2014
10 substances

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 30/11/2014
22 substances

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok 13/08/2014 Uzávierka: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 12/08/2014 Uzávierka: 26/09/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 09/09/2014 Uzávierka: 24/10/2014
2 CLH proposals

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Nadchádzajúce podujatia