13 August 2014 - News alert

New public consultations on alternatives to the uses of trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide

ECHA welcomes information on alternatives to trichloroethylene (TCE) and diarsenic trioxide for the specific uses mentioned below. The consultation period closes on 8 October 2014 (23:59 Helsinki time).

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 15/07/2014 Uzávierka: 29/08/2014
65 testing proposals
Začiatok 14/08/2014 Uzávierka: 28/09/2014
50 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 03/06/2014 Uzávierka: 30/08/2014
1 call for evidence
Začiatok 19/03/2014 Uzávierka: 19/09/2014
2 restriction proposals
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok 13/08/2014 Uzávierka: 08/10/2014
3 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 08/07/2014 Uzávierka: 22/08/2014
3 CLH proposals
Začiatok: 30/07/2014 Uzávierka: 15/09/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 12/08/2014 Uzávierka: 26/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

Začiatok: 04/07/2014 Uzávierka: 02/09/2014
1 consultation

Nadchádzajúce podujatia