13 October 2014 - Press release

REACH 2018 web pages unveiled

ECHA urges all companies to start preparing now for the REACH registration deadline of 31 May 2018. To support this, ECHA has published new web pages with improved access to relevant information. This registration deadline concerns substances manufactured or imported in low volumes, 1 to 100 tonnes per year.

REACH 2018 pages

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 18/09/2014 Uzávierka: 03/11/2014
47 testing proposals
Začiatok 16/10/2014 Uzávierka: 01/12/2014
33 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 16/09/2014 Uzávierka: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Začiatok 15/10/2014 Uzávierka: 29/11/2014
2 calls for evidence
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals
Začiatok 17/09/2014 Uzávierka: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

Začiatok 01/09/2014 Uzávierka: 30/11/2014
22 substances

Žiadosti o autorizáciu

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 26/09/2014 Uzávierka: 10/11/2014
4 CLH proposals
Začiatok: 14/10/2014 Uzávierka: 28/11/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 21/10/2014 Uzávierka: 05/12/2014
3 CLH proposals
Začiatok: 28/10/2014 Uzávierka: 12/12/2014
2 CLH proposals

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Nadchádzajúce podujatia