29/04/2016 - News item

IUCLID 6 is available

A new version of IUCLID, used for creating REACH and CLP dossiers, is now available for companies to use. Manuals and plug-ins are also updated.

ECHA will be closed during public holidays from 5 to 9 May 2016. REACH-IT, R4BP 3 and ECHA's support services will not be available from Wednesday 4 May 21:00 to Tuesday, 10 May 10:00 (EEST) .

ECHA apologises for any inconvenience this may cause.

Search for Chemicals

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 27/04/2016 Uzávierka: 22/06/2016
Konzultácie: 47

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 18/04/2016 Uzávierka: 21/06/2016
Látky: 1

Obmedzenia

Začiatok: 16/03/2016 Uzávierka: 16/05/2016
Konzultácie o návrhu stanoviska výboru SEAC: 1

Návrhy na testovanie

Začiatok: 29/03/2016 Uzávierka: 13/05/2016
Návrhy na testovanie: 1
Začiatok: 29/04/2016 Uzávierka: 13/06/2016
Návrhy na testovanie: 4

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 01/04/2016 Uzávierka: 16/05/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1
Začiatok: 28/04/2016 Uzávierka: 13/06/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1

RSS (Opens New Window)


Nadchádzajúce podujatia