16 June 2014 - Press release

Candidate List updated with four new SVHCs

The European Chemicals Agency has added cadmium chloride, a phthalate and two boron substances to the Candidate List, which now contains 155 substances.

Vyhľadanie chemických látok

Prečítal/a som si právne upozornenie a vyjadrujem s ním súhlas

Biocides Stakehloders' Day 24 September 2014, Helsinki, Finland

 

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Návrhy na testovanie

Začiatok 17/06/2014 Uzávierka: 01/08/2014
18 testing proposals
Začiatok 15/07/2014 Uzávierka: 29/08/2014
65 testing proposals

Obmedzenia

Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/08/2014
1 consultation on SEAC draft opinion
Začiatok 03/06/2014 Uzávierka: 30/08/2014
1 call for evidence
Začiatok 19/03/2014 Uzávierka: 19/09/2014
2 restriction proposals
Začiatok 18/06/2014 Uzávierka: 18/12/2014
2 restriction proposals

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Návrh odporúčania na zaradenie látok do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

Žiadosti o autorizáciu

V súčasnosti neprebiehajú žiadne konzultácie

RSS (Opens New Window)


CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 24/06/2014 Uzávierka: 08/08/2014
1 CLH proposal
Začiatok: 08/07/2014 Uzávierka: 22/08/2014
3 CLH proposals
Začiatok: 30/07/2014 Uzávierka: 15/09/2014
1 CLH proposal

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

Začiatok: 16/06/2014 Uzávierka: 15/08/2014
2 consultations
Začiatok: 04/07/2014 Uzávierka: 02/09/2014
1 consultation

Nadchádzajúce podujatia