10/02/2016 - News item

Public consultations launched for applications for authorisation

ECHA has launched a public consultation on 27 applications for authorisation covering 39 uses of chromium VI compounds, 1,2-dichloroethane (EDC) and diglyme.

Novinky

Verejné konzultácie

REACH

Žiadosti o autorizáciu

Začiatok: 10/02/2016 Uzávierka: 06/04/2016
Konzultácie: 40

Výzvy na predloženie pripomienok a dôkazov

Začiatok: 16/12/2015 Uzávierka: 15/02/2016
Látky: 1

Odporúčanie na zaradenie do autorizačného zoznamu

Začiatok: 18/11/2015 Uzávierka: 18/02/2016
Látky: 11

Návrhy na testovanie

Začiatok: 03/02/2016 Uzávierka: 21/03/2016
Návrhy na testovanie: 6

CLP

Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

Začiatok: 22/01/2016 Uzávierka: 07/03/2016
Návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania: 1

BPR

Potenciálne látky, ktoré sa majú nahradiť

Začiatok: 17/12/2015 Uzávierka: 15/02/2016
Účinné látky: 8

RSS (Opens New Window)


Nadchádzajúce podujatia