20/01/2016 - Press release

Know more about the effects of the chemicals we use in Europe

There is now a new, easier way to find out about the chemicals we use on a daily basis. Information on 120 000 chemicals used in Europe today is available in three layers of complexity: the simple infocard, the more detailed brief profile and the full source data.

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 16/12/2015 Termin: 15/02/2016
Substancje: 1

Zalecenie ws. włączenia na listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Data rozpoczęcia: 18/11/2015 Termin: 18/02/2016
Substancje: 11

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 09/12/2015 Termin: 09/02/2016
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: not set Termin: 18/03/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 6

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 22/01/2016 Termin: 07/03/2016
Propozycje CLH: 1

BPR

Substancje potencjalnie kwalifikujące się do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 17/12/2015 Termin: 15/02/2016
Substancje czynne: 8

RSS (Opens New Window)


Nadchodzące wydarzenia