24 March 2015 - Press release

ECHA focuses on substances that matter most

Together with the Member States and the European Commission, ECHA is focusing its efforts on the substances that matter most for human health and the environment. According to the first annual report on SVHC Roadmap implementation, hundreds of substances were reviewed in 2014.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 01/04/2015 Termin: 28/05/2015
Substancje: 1
Data rozpoczęcia: 01/04/2015 Termin: 11/06/2015
Substancje: 1

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 18/03/2015 Termin: 18/05/2015
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
Data rozpoczęcia: 17/12/2014 Termin: 17/06/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
Data rozpoczęcia: 18/03/2015 Termin: 18/09/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 16/03/2015 Termin: 30/04/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 15
Data rozpoczęcia: 17/04/2015 Termin: 04/06/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 28

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 10/03/2015 Termin: 24/04/2015
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 27/03/2015 Termin: 11/05/2015
Propozycje CLH: 3
Data rozpoczęcia: 09/04/2015 Termin: 26/05/2015
Propozycje CLH: 1

RSS (Opens New Window)