17/11/2015 - Press release

REACH 2018: Find your co-registrants

Companies manufacturing or importing the same substance will need to work together to prepare their registration. This is an obligation under the REACH Regulation. Therefore, companies preparing for the 2018 registration deadline need to find their co-registrants and establish substance sameness early enough.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 11/11/2015 Termin: 07/01/2016
Konsultacje: 3

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 08/10/2015 Termin: 01/12/2015
Substancje: 1

Zalecenie ws. włączenia na listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń

Data rozpoczęcia: 18/11/2015 Termin: 18/02/2016
Substancje: 11

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 18/06/2015 Termin: 18/12/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 01/11/2015 Termin: 16/12/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 4

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 20/10/2015 Termin: 04/12/2015
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 27/10/2015 Termin: 11/12/2015
Propozycje CLH: 2
Data rozpoczęcia: 24/11/2015 Termin: 08/01/2016
Propozycje CLH: 1

RSS (Opens New Window)