17 December 2014 - Press release

Six new substances of very high concern (SVHCs) added to the Candidate List and one entry updated

Today, ECHA has added six new SVHCs to the Candidate List, based on the agreement of the Member State Committee and updated an existing entry to address an additional reason for inclusion.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje społeczne

REACH

Propozycje testowania

Data rozpoczęcia 18/11/2014 Ostateczny termin: 02/01/2015
7 testing proposals
Data rozpoczęcia 12/12/2014 Ostateczny termin: 26/01/2015
16 testing proposals

Ograniczenia

Data rozpoczęcia 10/12/2014 Ostateczny termin: 08/02/2015
2 consultations on SEAC draft opinion
Data rozpoczęcia 17/09/2014 Ostateczny termin: 17/03/2015
1 restriction proposal
Data rozpoczęcia 17/12/2014 Ostateczny termin: 17/06/2015
1 restriction proposal

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Projekt zalecenia substancji do listy substancji objętych procedurą udzielania zezwoleń

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Wnioski o przyznanie zezwolenia

Data rozpoczęcia 12/11/2014 Ostateczny termin: 07/01/2015
17 consultations

RSS (Opens New Window)


CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 13/11/2014 Ostateczny termin: 02/01/2015
1 CLH proposal
Data rozpoczęcia: 09/12/2014 Ostateczny termin: 23/01/2015
2 CLH proposals

BPR

Potencjalni kandydaci do zastąpienia

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Nadchodzące wydarzenia