22/07/2015 - Komunikat prasowy

First applications for Union authorisation submitted to ECHA

The first two applications for Union authorisation of biocidal products have recently been submitted to ECHA according to the procedure established by the Biocidal Products Regulation.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 17/06/2015 Termin: 17/08/2015
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 1
Data rozpoczęcia: 18/03/2015 Termin: 18/09/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1
Data rozpoczęcia: 18/06/2015 Termin: 18/12/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 25/06/2015 Termin: 10/08/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 36

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 16/06/2015 Termin: 31/07/2015
Propozycje CLH: 5
Data rozpoczęcia: 14/07/2015 Termin: 31/07/2015
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 02/06/2015 Termin: 03/08/2015
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 30/06/2015 Termin: 14/08/2015
Propozycje CLH: 2
Data rozpoczęcia: 10/07/2015 Termin: 24/08/2015
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 14/07/2015 Termin: 28/08/2015
Propozycje CLH: 1
Data rozpoczęcia: 28/07/2015 Termin: 11/09/2015
Propozycje CLH: 2

RSS (Opens New Window)


Nadchodzące wydarzenia