13 October 2014 - Press release

REACH 2018 web pages unveiled

ECHA urges all companies to start preparing now for the REACH registration deadline of 31 May 2018. To support this, ECHA has published new web pages with improved access to relevant information. This registration deadline concerns substances manufactured or imported in low volumes, 1 to 100 tonnes per year.

REACH 2018 pages

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje społeczne

REACH

Propozycje testowania

Data rozpoczęcia 18/09/2014 Ostateczny termin: 03/11/2014
47 testing proposals
Data rozpoczęcia 16/10/2014 Ostateczny termin: 01/12/2014
33 testing proposals

Ograniczenia

Data rozpoczęcia 16/09/2014 Ostateczny termin: 14/11/2014
2 consultations on SEAC draft opinion
Data rozpoczęcia 15/10/2014 Ostateczny termin: 29/11/2014
2 calls for evidence
Data rozpoczęcia 18/06/2014 Ostateczny termin: 18/12/2014
2 restriction proposals
Data rozpoczęcia 17/09/2014 Ostateczny termin: 17/03/2015
1 restriction proposal

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Projekt zalecenia substancji do listy substancji objętych procedurą udzielania zezwoleń

Data rozpoczęcia 01/09/2014 Ostateczny termin: 30/11/2014
22 substances

Wnioski o przyznanie zezwolenia

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

RSS (Opens New Window)


CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 26/09/2014 Ostateczny termin: 10/11/2014
4 CLH proposals
Data rozpoczęcia: 14/10/2014 Ostateczny termin: 28/11/2014
1 CLH proposal
Data rozpoczęcia: 21/10/2014 Ostateczny termin: 05/12/2014
3 CLH proposals
Data rozpoczęcia: 28/10/2014 Ostateczny termin: 12/12/2014
2 CLH proposals

BPR

Potencjalni kandydaci do zastąpienia

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Nadchodzące wydarzenia