16 April 2014 - News alert

New version of REACH-IT clarifies communication between ECHA and companies

The new version of REACH-IT (2.7), now ready for use, introduces new terms and conditions that clarify how companies receive decisions and other communications from ECHA. In addition, the update now allows the submission of applications for authorisation through REACH-IT. At the same time, a new version of IUCLID launched.

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje społeczne

REACH

Propozycje testowania

Data rozpoczęcia 03/03/2014 Ostateczny termin: 17/04/2014
36 testing proposals
Data rozpoczęcia 21/03/2014 Ostateczny termin: 05/05/2014
24 testing proposals
Data rozpoczęcia 04/04/2014 Ostateczny termin: 19/05/2014
30 testing proposals
Data rozpoczęcia 15/04/2014 Ostateczny termin: 30/05/2014
34 testing proposals

Ograniczenia

Data rozpoczęcia not set Ostateczny termin: 30/04/2014
1 call for evidence
Data rozpoczęcia 17/12/2013 Ostateczny termin: 17/06/2014
1 restriction proposal
Data rozpoczęcia 19/03/2014 Ostateczny termin: 19/09/2014
2 restriction proposals

Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Data rozpoczęcia 03/03/2014 Ostateczny termin: 17/04/2014
4 substances

Projekt zalecenia substancji do listy substancji objętych procedurą udzielania zezwoleń

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

Wnioski o przyznanie zezwolenia

Obecnie nie są prowadzone żadne konsultacje

RSS (Opens New Window)


CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 05/03/2014 Ostateczny termin: 22/04/2014
3 CLH proposals
Data rozpoczęcia: 18/03/2014 Ostateczny termin: 02/05/2014
1 CLH proposal
Data rozpoczęcia: 25/03/2014 Ostateczny termin: 09/05/2014
1 CLH proposal

BPR

Potencjalni kandydaci do zastąpienia

Data rozpoczęcia: 11/04/2014 Ostateczny termin: 10/06/2014
1 consultation

Nadchodzące wydarzenia