07/10/2015 - Aktualność

Workshop on soil risk assessment - material available

ECHA and EFSA hosted a scientific workshop on soil risk assessment on 7 and 8 October. The event focused on the safe use of industrial chemicals, biocides and pesticides aiming to prevent soil contamination. The presentations are available and a video recording is coming soon.

Event page

Szukaj chemikaliów

Przeczytałem(-łam) i akceptuję niniejszą informację prawną

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Identyfikacja substancji wzbudzających szczególnie duże obawy

Data rozpoczęcia: 31/08/2015 Termin: 15/10/2015
Substancje: 7

Ograniczenia

Data rozpoczęcia: 16/09/2015 Termin: 16/11/2015
Konsultacje ws. projektu opinii Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych: 2
Data rozpoczęcia: 18/06/2015 Termin: 18/12/2015
Propozycje wprowadzenia ograniczeń: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 31/08/2015 Termin: 15/10/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 8
Data rozpoczęcia: 30/09/2015 Termin: 16/11/2015
Propozycje przeprowadzenia badań: 10

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 30/09/2015 Termin: 16/11/2015
Propozycje CLH: 3
Data rozpoczęcia: 07/10/2015 Termin: 23/11/2015
Propozycje CLH: 2

RSS (Opens New Window)