26/05/2016 - Press release

Report confirms safety improvements in Europe

In its second report on the operation of REACH and CLP, ECHA states that chemicals are used more safely, leading to higher protection for people and the environment. Notwithstanding, further progress is needed – particularly concerning the quality of registration and classification data on chemicals submitted by companies.

Wiadomości

Konsultacje publiczne

REACH

Wnioski o udzielenie zezwolenia

Data rozpoczęcia: 27/04/2016 Termin: 22/06/2016
Konsultacje: 47

Zaproszenia do składania uwag i przedstawienia dowodów

Data rozpoczęcia: 18/04/2016 Termin: 21/06/2016
Substancje: 1

Propozycje przeprowadzenia badań

Data rozpoczęcia: 29/04/2016 Termin: 13/06/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 4
Data rozpoczęcia: 17/05/2016 Termin: 01/07/2016
Propozycje przeprowadzenia badań: 6

CLP

Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

Data rozpoczęcia: 28/04/2016 Termin: 13/06/2016
Propozycje CLH: 1

RSS (Opens New Window)


Nadchodzące wydarzenia